Thông tin cần biết
Nghiên cứu - Trao đổi
Trí thức trẻ
Triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (viết tắt là Dự án 513); Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 về việc kéo...
Lý luận và thực tiễn
Tổ chức bộ máy
Thực hiện văn bản số 6119/BNV-VKH ngày 23/11/2017 của Bộ Nội vụ về việc đề nghị phối hợp tổ chức tọa đàm, điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở. Sáng ngày 22/12/2017, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Sở...

VĂN BẢN MỚI

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 321286
Số người đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Hôm qua: 73
Tuần này: 362
Tuần trước: 736
Tháng này: 1990
Tháng trước: 2002