Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh
Lĩnh vực thống kê: Thủ tục hành chính cấp Tỉnh
Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ
Ủy ban thẩm tra: UBND
Ngày xuất bản: 19/10/2016
Số lượt xem: 249
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Cấp tỉnh

Thực hiện văn bản số 5016/UBND-VP ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về rà soát tham mưu UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá của Bộ Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của 03 cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Sở Nội vụ xây dựng dự thảo bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực nội vụ đã được chuẩn hoá thuộc phạm vi quản lý của 03 cấp chính quyền. Kính đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo nêu trên.

Văn bản góp ý của quý cơ quan xin gửi về địa chỉ Sở Nội vụ, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước ngày 31/10/2016 để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét công bố theo quy định. Trong quá trình góp ý quý cơ quan  có thể liên hệ số điện thoại 0643.858048 để được giải đáp các vướng mắc.

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan.

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý(Bắt buộc)
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha