Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng chính quyền
Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ
Ủy ban thẩm tra: UBND
Ngày xuất bản: 18/01/2017
Số lượt xem: 270
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Cấp tỉnh

Ngày 06/7/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, qua báo cáo của các địa phương việc triển khai Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về tiêu chuẩn độ tuổi, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của các chức danh: Chủ tịch Hội người cao tuổi; Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Phó Bí thư Đoàn thanh niên; Công an xã; Bí thư; Trưởng thôn, ấp, khu phố và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, ấp, khu phố.

Ngày 27/10/2016, Sở Nội vụ đã tổ chức cuộc họp với Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Trên cơ sở văn bản của các Trung ương Hội, các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan và các ý kiến của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp, Sở Nội vụ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh.

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc đóng góp ý kiến tại văn bản dự thảo, Sở Nội vụ đã sử dụng chữ in đậm, in nghiêng để ký hiệu cho những nội dung dự kiến sửa đổi tại Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh cụ thể:

- Đối với phần chữ in thường, gạch giữa là phần đề nghị bãi bỏ;

- Phần chữ in đậm, nghiêng là phần bổ sung.

Ngoài những nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung trong dự thảo gửi kèm văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến đối với tất cả các nội dung khác có liên quan để Sở Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình UBND tỉnh theo quy định, ý kiến đóng góp đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/01/2017. Sau thời gian này cơ quan, đơn vị không gửi văn bản xem như đã thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định gửi kèm văn bản này.

(Gửi kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh)./.

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý(Bắt buộc)
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha