Thông tin cần biết

Thông báo về thời gian và địa điểm ôn thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT
Tin hoạt động | 14-03-2019
Ngày 12/3/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 12/TB-HĐNN về thời gian và địa điểm ôn thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT năm 2018
Thông báo về danh sách Công chức đủ điều kiện thi nâng ngạch và thời gian ôn thi nâng ngạch Chuyên viên năm 2018.
Tin hoạt động | 08-03-2019
Ngày 08/3/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 11/TB-HĐNN về danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự thi và thời gian ôn thi kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT năm 2018
Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Tin hoạt động | 01-02-2019
Ngày 24/01/2019, Bộ Nội vụ có văn bản số 383/BNV-CQĐP về việc lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Đóng góp dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC (lần 2)
Tin hoạt động | 23-01-2019
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 9942/UBND-SNV ngày 03/10/2018 về việc triển khai Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ...
Không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “Hàm”
Tin hoạt động | 16-01-2019
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 12923/UBND-VP ngày 18/12/2018 về việc không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “Hàm” theo Công văn số 6028/BNV-CCVC ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ.
Lấy ý kiến các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
Tin hoạt động | 09-01-2019
Ngày 24/12/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Mục tiêu của Nghị quyết nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển...
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 10-01-2019
Ngày 09/01/2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019 tại UBND huyện Châu Đức. Thông báo về việc tuyển dụng viên chức phụ trách Kho Lưu trữ huyện Châu Đức. Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện.
Tin hoạt động | 10-12-2018
Bộ Nội vụ vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.
Chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW
Tin hoạt động | 10-12-2018
Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 12607/UBND-VP về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW
Đóng góp dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.
Tin hoạt động | 06-12-2018
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 9942/UBND-SNV ngày 03/10/2018 về việc triển khai Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ...
Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
Tin hoạt động | 21-11-2018
Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-BNV ngày 01/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2018; văn bản số 2543/UBND-VP ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai...
Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 20-11-2018
Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 24-10-2018
Ngày 19/10/2018 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Quyết định số 2953/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Thông báo danh sách CBCC đủ điều kiện dự thi, thời gian ôn thi và thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 13-11-2018
Căn cứ Quyết định số 3219 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 về việc phê duyệt danh sách CBCC đủ điều kiện dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018;
Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh: Điều động ông Hồ Thúc Tiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 12-11-2018
Sáng ngày 12/11/2018, ông Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan; ông Trương Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh thừa ủy quyền Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã công bố, trao quyết định điều động ông Hồ Thúc Tiên –...
Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 05-11-2018
Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ. Theo đó, các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 của Sở đã đi vào hoạt động kể từ ngày 01/12/2017,...
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018.
Tin hoạt động | 24-10-2018
Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển được quy định tại Thông báo 07/TB-TTCNTT&TT ngày 27/8/2018 của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Triển khai Quyết định 854-QĐ/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tin hoạt động | 21-09-2018
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9149/UBND-VP ngày 13/9/2018 về việc triển khai Quyết định số 854-QĐ/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ,...