Thông tin cần biết

Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện.
Tin hoạt động | 10-12-2018
Bộ Nội vụ vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.
Chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW
Tin hoạt động | 10-12-2018
Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 12607/UBND-VP về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW
Đóng góp dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.
Tin hoạt động | 06-12-2018
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 9942/UBND-SNV ngày 03/10/2018 về việc triển khai Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ...
Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
Tin hoạt động | 21-11-2018
Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-BNV ngày 01/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2018; văn bản số 2543/UBND-VP ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai...
Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 20-11-2018
Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 24-10-2018
Ngày 19/10/2018 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Quyết định số 2953/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Thông báo danh sách CBCC đủ điều kiện dự thi, thời gian ôn thi và thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 13-11-2018
Căn cứ Quyết định số 3219 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 về việc phê duyệt danh sách CBCC đủ điều kiện dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018;
Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh: Điều động ông Hồ Thúc Tiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 12-11-2018
Sáng ngày 12/11/2018, ông Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan; ông Trương Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh thừa ủy quyền Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã công bố, trao quyết định điều động ông Hồ Thúc Tiên –...
Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 05-11-2018
Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ. Theo đó, các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 của Sở đã đi vào hoạt động kể từ ngày 01/12/2017,...
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018.
Tin hoạt động | 24-10-2018
Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển được quy định tại Thông báo 07/TB-TTCNTT&TT ngày 27/8/2018 của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Triển khai Quyết định 854-QĐ/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tin hoạt động | 21-09-2018
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9149/UBND-VP ngày 13/9/2018 về việc triển khai Quyết định số 854-QĐ/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ,...
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở xã năm 2018 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tin hoạt động | 20-09-2018
Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính...
Đoàn liên ngành Tỉnh phối hợp với UBND thành phố Bà Rịa và UBND các phường, xã trên địa bàn để làm việc xác định khối lượng thi công thực tế về bản đồ, cột mốc, các tuyến địa giới hành chính trên địa bàn xã, phường.
Tin hoạt động | 12-09-2018
Thực hiện Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập đoàn liên ngành để rà soát, đối chiếu hồ sơ, bản đồ, cột mốc và tuyến địa giới hành chính theo Dự án 513 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Tin hoạt động | 11-09-2018
Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; trong đó bổ sung một số nội dung về...
Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT năm 2018.
Tin hoạt động | 28-08-2018
Căn cứ Quyết định 238/QĐ-SNV ngày 11/7/2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Công nghệ Thông in và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018.
Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ Nội vụ.
Tin hoạt động | 16-08-2018
Sở Nội vụ có công văn số 1026/SNV-XDCQ ngày 24/7/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ...
Thường trực Tỉnh ủy: Trao quyết định điều động, luân chuyển 6 cán bộ.
Tin hoạt động | 07-08-2018
Chiều 6-8, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, luân chuyển cán bộ.
Góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Tin hoạt động | 26-07-2018
Căn cứ văn bản số 2951/BNV-CQĐP ngày 29/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Hội nghị Điều tra tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị tại Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 19-07-2018
Trong khuôn khổ Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị” ngày 18/7/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị...
Bộ Nội vụ sửa quy định những người là công chức
Tin hoạt động | 19-07-2018
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định những người là công chức.