Thông tin cần biết

Thông báo kết quả điểm phúc khảo thi công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 07-10-2019
Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 thông báo kết quả điểm phúc khảo của 31 thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo.
Góp ý về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.
Tin hoạt động | 22-08-2019
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8314/UBND-VP ngày 20 tháng 8 năm 2019 về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.
Triển khai thực hiện Quyết định số 855-QĐ/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tin hoạt động | 31-07-2019
Thực hiện Quyết định số 855-QĐ/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà...
Hội nghị triển khai Dự án 513 “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tại huyện Côn Đảo.
Tin hoạt động | 11-06-2019
Triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 954/QĐ-UBND...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.
Tin hoạt động | 27-05-2019
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN Năm 2019 tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có...
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Trần Hữu Thông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 05-05-2019
Sáng ngày 04/5/2019, ông Lê Tuấn Quốc – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội Vụ đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hữu Thông, Trưởng phòng Kế hoạch và Tổng hợp Ban Quản lý...
Một số quy định mới của Chính phủ liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
Tin hoạt động | 08-05-2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và...
Thông báo Số báo danh và các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018.
Tin hoạt động | 17-04-2019
Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 thông báo đến các thí sinh Danh sác số báo danh và các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018.
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CÁC MÔN THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BRVT 2018
Tin hoạt động | 18-04-2019
Ngày 18/4/2019, Hội đồng tuyển dụng Công chức tỉnh ban hành Thông báo 22/TB-HĐTD về đề cương ôn thi các môn thi kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2018.
Thông báo thời gian và địa điểm ôn thi Công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 16-04-2019
Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh BRVT thông báo đến thí sinh thời gian và địa điểm ôn thi Công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 2018
Tin hoạt động | 12-04-2019
Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND về phe duyêt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển Công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.
Tin hoạt động | 01-04-2019
Sáng ngày 01-04-2019, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh: Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải – Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tin hoạt động | 04-04-2019
Sáng ngày 03/4/2019, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn, Uỷ biên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; ông Trương Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở...
Hội nghị triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tin hoạt động | 31-03-2019
Sáng ngày 29/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về...
Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 01-04-2019
Sáng ngày 30/3/2019, tại Hội trường A1 trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 đã tổ chức Khai mạc kỳ thi đối với 64 thí...
Thông báo triệu tập thí sinh thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Tin hoạt động | 25-03-2019
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2018.
Triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
Tin hoạt động | 20-03-2019
Ngày 21/11/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2533/QĐ-BNV về chương trình bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Chương trình quy định những vấn đề sau:
Thông báo về thời gian và địa điểm ôn thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT
Tin hoạt động | 14-03-2019
Ngày 12/3/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 12/TB-HĐNN về thời gian và địa điểm ôn thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT năm 2018
Thông báo về danh sách Công chức đủ điều kiện thi nâng ngạch và thời gian ôn thi nâng ngạch Chuyên viên năm 2018.
Tin hoạt động | 08-03-2019
Ngày 08/3/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 11/TB-HĐNN về danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự thi và thời gian ôn thi kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT năm 2018
Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Tin hoạt động | 01-02-2019
Ngày 24/01/2019, Bộ Nội vụ có văn bản số 383/BNV-CQĐP về việc lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;