Tin hoạt động

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Sáng 2-11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với UBND cấp xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2015, điểm số CCHC tại tất cả các xã đều giảm sút so với năm 2014. Kết quả trên phản ánh việc duy trì những thành tích đã đạt được của một số địa phương chưa được thường xuyên, sự điều hành về CCHC của chính quyền cấp xã chưa có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Điều tra xã hội học cho thấy, người dân chưa thực sự hài lòng về thái độ, hành vi của một số CBCC ở cấp xã khi tiếp xúc giải quyết TTHC. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương (cấp huyện và xã) đã trình bày các tham luận, đưa ra các giải pháp cải thiện chỉ số cải CCHC, quản trị, điều hành hành chính công tại cơ sở. Lãnh đạo các địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc sắp xếp, điều chuyển CBCCVC phù hợp với vị trí công việc; ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành; sự tham gia phối hợp của UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể để nâng cao hiệu quả CCHC, thực hiện QCDC cơ quan; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCCVC về CCHC, về các chỉ số liên quan đến CCHC...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, trong tất cả các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, yếu tố con người vẫn là then chốt. Do đó, cần phải quyết tâm, quyết liệt từ khâu chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành về CCHC của cấp ủy, chính quyền các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về CCHC. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm trong công việc và thực thi công vụ, tinh thần thái độ phục vụ người dân, tổ chức, DN.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trình yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn phải khắc phục những điểm còn hạn chế trong CCHC, kiểm điểm các cá nhân có liên quan không thực hiện giải quyết hồ sơ, TTHC theo quy định; công khai kết quả chỉ số CCHC hàng năm tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và thông báo rộng rãi trên hệ thống phát thanh để người dân, DN được biết.

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (http://www.baobariavungtau.com.vn).