Tin hoạt động

Hội nghị triển khai một số nội dung kiểm tra, sát hạch đối với công chức đang làm việc tại các chức danh địa chính, xây dựng, đô thị, nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thực hiện Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã để tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức đang làm việc tại chức danh địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với các phường, thị trấn); địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường (đối với các xã) trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/10/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã tổ chức buổi triển khai một số nội dung kiểm tra, sát hạch như: Quy chế kiểm tra sát hạch; Đề cương kiểm tra, sát hạch; Cơ cấu đề kiểm tra, sát hạch; Thời gian làm bài kiểm tra, sát hạch; nhằm giúp các công chức chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra, sát hạch sắp tới.

Ông Trương Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi triển khai

Dự buổi triển khai có ông Trương Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng, chuyên gia tư vấn và công chức đang làm việc tại các chức danh địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với các phường, thị trấn), địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường (đối với các xã) trên địa bàn tỉnh./.

Lê Huy Sơn - Chuyên viên Sở Nội vụ