Tin hoạt động

Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016

Ngày 28/4/2016, Sở Nội vụ có thông báo số 205/TB-SNV thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016, nội dung chi tiết trong file đính kèm dưới đây.

Thông báo kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2016.

Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016.