Tin hoạt động

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ 2016

Ngày 10/10/2016 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ năm 2016.

Sở Nội vụ thông báo đến các thí sinh được biết, nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây:

Thông báo 1350/TB-ĐHNV