Thông tin Cải cách hành chinh

Lịch công tác (26/10/2020 - 31/10/2020) Lịch công tác (19/10/2020 – 24/10/2020) Lịch công tác (12/10/2020 – 16/10/2020) Lịch công tác (05/10/2020 – 9/10/2020) Lịch công tác (28/9/2020 – 02/10/2020) Lịch công tác (21/9/2020 – 26/92020) Lịch công tác (14/9/2020 – 18/9/2020) Lịch công tác (07/9/2020 – 11/9/2020) Lịch công tác (31/8/2020 – 04/9/2020) Lịch công tác (24/8/2020 – 28/82020)