Thông tin Cải cách hành chinh

Lịch công tác (25/3/2019 - 31/3/2019) Thông báo triệu tập thí sinh thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Lịch công tác (18/3/2019 - 23/3/2019) Lịch công tác (11/3/2019 - 16/3/2019) Thông báo về danh sách Công chức đủ điều kiện thi nâng ngạch và thời gian ôn thi nâng ngạch Chuyên viên năm 2018. Lịch công tác (04/3/2019 - 09/3/2019) Lịch công tác (25/02/2019 - 02/3/2019) Lịch công tác (18/02/2019 - 23/02/2019) Lịch công tác (11/02/2019 - 16/02/2019)