Thông tin Cải cách hành chinh

Lịch công tác (07/01/2019 - 12/01/2019) Lịch công tác (02/01/2019 - 05/01/2019) Lịch công tác (24/12/2018 - 29/12/2018) Lịch công tác (17/12/2018 - 23/12/2018) Lịch công tác (10/12/2018 - 15/12/2018) Lịch công tác (03/12/2018 - 08/12/2018) Lịch công tác (26/11/2018 - 01/12/2018) Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường ở xã năm 2018 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.