Thông tin Cải cách hành chinh

Lịch công tác (18/11/2019 - 24/11/2019) Lịch công tác (11/11/2019 - 17/11/2019) Lịch công tác (04/11/2019 - 09/11/2019) Lịch công tác (28/10/2019 - 02/11/2019) Lịch công tác (21/9/2019 - 26/10/2019) Kết quả tuyển dụng Công chức hành chính tỉnh BR-VT năm 2018 Lịch công tác (14/9/2019 - 19/10/2019) Thông báo kết quả điểm phúc khảo thi công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018. Lịch công tác (07/9/2019 - 11/10/2019) Lịch công tác (30/9/2019 - 06/10/2019)