Thông tin Cải cách hành chinh

Khai giảng Lớp bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê ở xã năm 2019 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Lịch công tác (10/6/2019 - 14/6/2019) Lịch công tác (03/6/2019 - 08/6/2019) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Lịch công tác (27/5/2019 - 01/6/2019) Lịch công tác (20/5/2019 - 24/5/2019) Lịch công tác (13/5/2019 - 19/5/2019) Một số quy định mới của Chính phủ liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Lịch công tác (06/5/2019 - 11/5/2019) Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Trần Hữu Thông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.