Thông tin Cải cách hành chinh

Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lịch công tác (19/8/2019 - 24/8/2019) Thông báo kết quả điểm thi của thí sinh trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018. Lịch công tác (05/8/2019 - 10/8/2019) Lịch công tác (29/7/2019 - 03/8/2019) Lịch công tác (22/7/2019 - 27/7/2019) Lịch công tác (15/7/2019 - 20/7/2019) Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Tạ Quốc Trung giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lịch công tác (08/7/2019 - 13/7/2019)