Tin hoạt động

Bế giảng khóa bồi dưỡng kiến thức, phát triển kỹ năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược năm 2018.
Chiều ngày 13/10/2018, tại Hội trường A1 trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tổ chức “Lễ Bế giảng Khóa bồi dưỡng kiến thức, phát triển kỹ năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược năm 2018”.

Tham dự phát biểu tại Lễ Bế giảng: Đồng Chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, đã gửi lời cám ơn Tiến sỹ Đinh Công Khải - Viện trưởng Viện Chính sách Công, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM; đội ngũ giảng viên, chuyên gia hàng đầu đã phối hợp địa phương tổ chức thành công khóa bồi dưỡng trên.

Hình ảnh: Các học viên lãnh đạo nghiêm túc tham gia học tập tại lớp

Khóa bồi dưỡng gồm 05 lớp: Phát triển kỹ năng Quản lý, Quản trị tài chính địa phương, Phát triển kỹ năng Lãnh đạo, Quản trị nhân sự trong khu vực công và Chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tất cả 05 lớp bồi dưỡng trên được thiết kế riêng theo yêu cầu của tỉnh dành cho các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020; Lãnh đạo chủ chốt cấp Trưởng và cấp Phó các cơ quan, đơn vị.

Đồng Chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 đánh giá cao tinh thần nêu gương của các đồng chí lãnh đạo trong quá trình tham gia học tập, đã chấp hành tốt nội quy, quy chế khóa học và đề nghị tất cả các đồng chí vận dụng các kiến thức, các kỹ năng vào thực tiễn công việc, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị địa phương để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao.

Hình ảnh: Tiến sĩ Trần Du Lịch trao đổi, thảo luận với các học viên tại lớp

Khóa bồi dưỡng đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra là: Kịp thời bồi dưỡng, cập nhật, trang bị những kiến thức, kỹ năng quan trọng, cần thiết trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý; thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý phù hợp với từng cá nhân và môi trường các cơ quan, đơn vị hiện nay; nâng cao kỹ năng điều hành, dẫn dắt và định hướng đội ngũ CBCCVC hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giới thiệu các phương pháp quản trị nhân sự, phân tích công việc phù hợp; tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và đánh giá hiệu quả công việc cho nguồn nhân lực trong xu thế thực hiện quản lý công mới. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ; động lực tăng trưởng kinh tế của địa phương; lựa chọn chiến lược hiệu quả để phát triển bền vững. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý góp phần nâng cao năng lực của cơ quan, đơn vị, địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng./.

Lê Khắc Công - Phòng CCVC Sở Nội vụ.