Tin hoạt động

Hội nghị tập huấn triển khai công tác xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (viết tắt là Dự án 513); Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án 513 và Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513.

Thực hiện văn băn số 6173/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 14/11/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và văn bản số 899/ĐĐBĐVN-KHTC ngày 17/11/2017 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc tổ chức triển khai xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam.

Ngày 12/01/2018, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài Nguyên & Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham dự hội nghị có ông Trương Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Vũ Văn Thái - Chi cục trưởng Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan và công chức địa chính của 23 xã, phường, thị trấn ven biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Tân Thành và thành phố Vũng Tàu.

Hội nghị nhằm phân định rõ ràng, chính xác, đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo của cấp xã, huyện, tỉnh từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải; và xây dựng nguyên tắc, phương án tốt nhất để phân định khép kín đến đường cơ sở và xác định rõ phạm vi quản lý các bãi bồi, cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trong vùng nội thủy thuộc tỉnh để phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu: các đồng chí tham dự hội nghị lắng nghe tiếp thu ý kiến, nghiên cứu tài liệu để sau hội nghị chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ tại địa phương đảm bảo thời gian, tiến độ được giao theo quy định.

Tại hội nghị, Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam đã hướng dẫn triển khai một số nội dung kỹ thuật xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo và kế hoạch để triển khai thực hiện xác định ranh giới hành chính trên biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian sắp tới./.

Lê Huy Sơn - Phòng XDCQ & CTTN Sở Nội vụ