Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết CCH 2017 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Sáng 15-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017

 Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ); Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2017, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng đội ngũ CBCCVC được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra; Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của tỉnh được củng cố kịp thời, sắp xếp theo đúng quy định của Trung ương và thực tế của tỉnh; Công tác quản lý cán bộ có nhiều đổi mới; Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện. UBND tỉnh đã ban hành 16 văn bản triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật trên địa bản tỉnh cùng 34 văn bản quy phạm pháp luật; 53 quyết định công bố TTHC từ cấp tỉnh đến xã với 1.636 thủ tục. UBND tỉnh đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đối với 18 cơ quan, đơn vị, hợp nhất 4 đơn vị, giải thể 3 đơn vị… Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn một số hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai một số việc chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả; một số đơn vị chưa kiên quyết, chủ động trong chỉ đạo điều hành dẫn đến công tác tự kiểm tra CCHC và xử lý những vướng mắc chưa kịp thời... 

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã công bố Chỉ số CCHC năm 2017. Trong đó, Sở Công thương đạt điểm cao nhất (đạt 76,5 điểm) ở nhóm các sở, ngành; Sở Ngoại vụ đạt điểm thấp nhất (đạt 59 điểm). Nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Cục Hải quan tỉnh đạt điểm cao nhất (76,75 điểm); Công an tỉnh đạt điểm thấp nhất (67 điểm). Nhóm UBND các huyện, thành phố, huyện Long Điền đạt điểm cao nhất (73,5 điểm); huyện Côn Đảo đạt điểm thấp nhất (65,75 điểm). Nhóm UBND các xã, phường, thị trấn, xã Tam Phước (huyện Long Điền) đạt điểm cao nhất (76,75 điểm), xã Phước Hòa (huyện Tân Thành) đạt điểm thấp nhất (58,5 điểm). 

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trình đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác CCHC thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Trình yêu cầu, trong năm 2018, các sở, ban, ngành và địa phương cần tập trung rà soát, thực hiện các chương trình, kế hoạch của Chính phủ về các chủ đề của năm gồm: "Dân vận chính quyền"; "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả". Song song đó, các đơn vị, địa phương cần thực hiện mô hình "một cửa" liên thông từ cấp xã đến tỉnh để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử; giảm tải các cuộc họp; đồng thời thành lập các tổ dịch vụ hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; tổ chức thanh tra công vụ, kiểm soát việc giải quyết TTHC cho người dân ở các bộ phận "một cửa".

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2017.