Tin hoạt động

Hội nghị Tổng kết chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .
Sáng ngày 24-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến dự Hội nghị có ông Lưu Tài Đoàn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trương Thanh Phong – Giám đốc Sở Nội vụ. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các thạc sĩ, tiến sĩ đã tốt nghiệp chương trình học ở nước ngoài đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tổng kết, Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 do UBND tỉnh ban hành đã tuyển chọn và cử 45 trường hợp đi đào tạo. Các chuyên ngành đào tạo đều tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh như: xây dựng, tài chính – kinh tế, thương mại, quan hệ quốc tế, quy hoạch đô thị, môi trường, du lịch, logistic, nông nghiệp, thủy sản, Luật hành chính công, quản trị nhân sự, y tế công cộng, giáo dục, kế toán – kiểm toán, công nghệ thông tin… Sau 05 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt dược những thành quả nhất định. Một trong những thành quả đáng khích lệ là 39 trường hợp tốt nghiệp đều được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo, an tâm công tác và tích cực tham gia vào các hoạt động của Câu lạc bộ cán bộ trẻ và có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ cấp tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông cho biết chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 là một quyết tâm lớn của Lãnh đạo tỉnh với mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã học ở nước ngoài vào thực tiễn công việc tại địa phương để góp phần cải cách nền công vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ công và phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác bố trí, sắp xếp đối với những trường hợp tham gia Chương trình, tạo điều kiện để các thạc sĩ, tiến sĩ phát huy tối đa kiến thức chuyên môn, tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các Dự án, Đề án của tỉnh; cử đi bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính, đạo đức công vụ đối với những trường hợp chưa phải là công chức, viên chức… 

Hội nghị cũng nghe báo cáo tham luận của đại diện các đơn vị, Sở ngành về công tác quản lý học viên ở nước ngoài; công tác tuyển chọn, bố trí sau đào tạo các ứng viên tham gia Chương trình và hiệu quả sau đào tạo của các đơn vị sử dụng các ứng viên này. Các thạc sĩ, tiến sĩ đã tốt nghiệp chương trình học ở nước ngoài cũng đã có những chia sẻ về quá trình học tập và công tác, đồng thời nêu lên những nguyện vọng, mong muốn được tạo điều kiện để đóng góp kiến thức cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lưu Tài Đoàn cho biết, tuy chủ trương của Tỉnh không tiếp tục Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020 nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của cơ quan đơn vị. Ông cũng đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đánh giá công tác quản lý, bố trí và sử dụng nhân lực trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo Cổng TTĐT BR-VT