Tin hoạt động

Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Ngày 19/10/2018 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Quyết định số 2953/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây: Quyết định 2953/QĐ-UBND ngày 19/10/2018.