Tin hoạt động

Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch HĐND xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm để cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ xã trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Sáng ngày 16/7/2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng đối với chức danh Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch HĐND xã năm 2018 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự lớp bồi dưỡng có ông Võ Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đàm Xuân Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng 60 học viên là Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch HĐND xã.

Tại lớp bồi dưỡng lần này, các học viên sẽ được nghe các giảng viên trình bày, trao đổi về một số vấn đề mới trong giai đoạn hiện nay, nhằm giúp cho các đồng chí cán bộ xã nắm bắt, hiểu rõ hơn những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị ở xã, vai trò của hệ thông chính trị xã trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cải cách hành chính nhà nước ở địa phương và tổ chức, hoạt động của chính quyền xã; kỹ năng quản lý, điều hành của UBND xã; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kỹ năng tiếp dân và thực hiện dân chủ ở xã...

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng là dịp để các đồng chí cán bộ xã trao đổi, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh./.

Lê Huy Sơn - Phòng XDCQ và CTTN Sở Nội vụ.