Tin hoạt động

Kỳ kiểm tra, sát hạch công chức hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Sáng ngày 28/10/2017, tại Thành phố Vũng Tàu đã diễn ra Lễ Khai mạc Kỳ kiểm tra, sát hạch công chức hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch công chức và kết quả của kỳ kiểm tra này được dùng làm căn cứ xem xét, đánh giá năng lực của công chức hành chính nhằm làm cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng như tinh giản bộ máy hành chính hiện hành

 

Tham dự Lễ Khai mạc có ông Đặng Minh Thông, phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Lưu Tài Đoàn, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy và các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Tại buổi khai mạc, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh sự cần thiết của việc thường xuyên tổ chức sát hạch đội ngũ cán bộ, công chức ở những Sở, ngành, bộ phận liên quan trực tiếp đến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng. Ngoài ra, kỳ kiểm tra, sát hạch công chức tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức, thí điểm tại 03 Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng nhằm mục đích đánh giá đúng thực trạng năng lực chung, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và các kỹ năng cần thiết trong hoạt động công vụ của công chức.

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức tại 03 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường) nhằm mục đích đánh giá lại thực trạng sự am hiểu về pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực và kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của công chức so với yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm, để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, để đánh giá, hoặc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp với vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức thực thi công vụ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và phục vụ cho việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu đổi mới góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Kỳ kiểm tra, sát hạch công chức được tổ chức thí điểm tại 03 Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, dành cho 63 công chức bao gồm lãnh đạo trưởng phòng và chuyên viên làm công tác chuyên môn. Đề thi của kỳ kiểm tra, sát hạch được Hội đồng tham khảo ý kiến từ các chuyên gia có uy tín, đang hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật cho các dự án công vụ công chức Việt Nam thuộc Bộ Nội vụ. Các thí sinh tham gia Kỳ kiểm tra, sát hạch sẽ phải hoàn thành hai bài thi gồm: Trắc nghiệm có nội dung về kiến thức chung, về chuyên môn, nghiệp vụ, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của công chức và Xử lý tình huống giải quyết vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn trên máy tính.

Các thí sinh nghiêm túc tham gia Kỳ kiểm tra, sát hạch công chức

Xác định đây là công việc mới được tổ chức thí điểm tại một vài địa phương trong cả nước; sau kỳ kiểm tra, sát hạch này, UBND tỉnh sẽ có sơ kết rút kinh nghiệm và có kế hoạch triển khai chung cho cả tỉnh; trên cơ sở đó, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố sẽ chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra, sát hạch đối với đội ngũ công chức tại cơ quan, địa phương mình định kỳ và coi đây là công tác thường xuyên nhằm xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, tận tâm, làm việc hiệu quả, để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Huỳnh Vũ Bảo - Chuyên viên phòng CCVC.