Tin hoạt động

Kỳ kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã đang công tác tại 02 vị trí: chức danh công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; chức danh công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường.
Thực hiện Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã.

Sáng ngày 25/11/2017, tại Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.Computer; Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã đang công tác tại 02 vị trí: chức danh công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn); chức danh công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường (đối với xã) thuộc 6 huyện, thành phố (trừ thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo).

Đến tham dự buổi kiểm tra, sát hạch có ông Trương Thanh Phong - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã; ông Trần Tuấn Lĩnh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã và các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã.

 
   

Tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch gồm có 148 công chức đang làm việc tại 02 vị trí: chức danh công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn); chức danh công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường (đối với xã). Với thời gian 120 phút, mỗi công chức phải thực hiện 02 phần kiểm tra, sát hạch, gồm: 01 bài trắc nghiệm và 01 bài thực hành trên máy vi tính. Nội dung kiểm tra, sát hạch chủ yếu về kiến thức quản lý nhà nước; chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng giao tiếp và kỹ năng công nghệ thông tin của công chức cấp xã.

Thông qua kỳ kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã lần này nhằm mục đích rà soát, đánh giá thực trạng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và kỹ năng công nghệ thông tin của đội ngũ công chức cấp xã, làm cơ sở cho việc đánh giá đúng "năng lực hiện tại" và tìm ra "khoảng trống năng lực", sở trường của từng công chức, để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp vị trí công tác phù hợp, hướng tới việc xây dựng hoàn thiện hệ thống chính quyền cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh và hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

Đồng thời sau kỳ kiểm tra, sát hạch lần này, tỉnh sẽ có sơ kết, rút kinh nghiệm và có kế hoạch triển khai chung cho cả tỉnh; trên cơ sở đó các huyện, thành phố sẽ chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra, sát hạch đối với đội ngũ công chức cấp xã tại địa phương mình, xem đây là công tác thường xuyên nhằm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh./.

Lê Huy Sơn - Chuyên viên Sở Nội vụ