Lịch công tác

Lịch công tác (08/01/2018 - 12/01/2018)

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
(Từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2018)
THỨ/NGÀY/ THÁNG NỘI DUNG CÔNG TÁC NGƯỜI CHỦ TRÌ NGƯỜI CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LÁI XE/TM
Thứ Hai 08/01 Sáng Dự Lễ chào cờ đầu tuần Lịch UBT   Công chức viên chức  07 giờ 30 TT Hội nghị  
Họp đánh giá công chức, NLĐ năm 2017 Kế hoạch VP LĐ Sở, Trưởng PCM, ĐVTT 08 giờ 30 HT 307  
Dự họp TTr.TU báo cáo công tác tôn giáo TM-TU Ban TG Đ/c S.Tuấn 08 giờ 30 P.Họp BTVTU 83
Chiều Họp BCH Đảng ủy phân loại đảng viên, tổ chức đảng và kiểm điểm BTV Đảng ủy năm 2017 Kế hoạch Đảng ủy Ủy viên BCH Đảng ủy 14 giờ 00 HT 307  
Dự họp thống nhất Phương án giải thể XN Dịch vụ và Đại lý hàng hải, thành lập Phòng kinh doanh Cty CP DV và Vận tải biển. TM-SKHĐT P.TCBC Đ/c Hạnh 14 giờ 00 Sở KHĐT 02
Thứ Ba 09/01 Sáng Dự gặp gỡ người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại DN có vốn NN TM-UBT P.CCVC Đ/c Phong 08 giờ 30 P302-UBT 26
Chiều              
Thứ Tư 10/01 Sáng Họp kiện toàn chức năng nhiệm vụ và điều chỉnh số lượng biên chế và HĐLĐ 68 của Đội TTĐT TPVT Đ/c Phong P.TCBC UBND, PNV, Đội TTĐT TPVT 08 giờ 30 HT 201 P.TCBC viết TM
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (Cả ngày) Đ/c Nam Đảng ủy Công chức, viên chức  (trừ những Đ/c đảng viên đã học) 08 giờ 30 HT 307  
Dự Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi ý tưởng khoa học tỉnh BR-VT lần thứ II năm 2016-2017 TM-SKHCN P.CCVC Đ/c Huệ 08 giờ 00 HT-C2 TTHN  
Chiều L/v với BTCTU, VP Tỉnh ủy thống nhất trình phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế Đ/c Phong P.TCBC Đ/c Đức, BTCTU, VPTU, TCBC, CCVC, XDCQ 14 giờ 00 HT 201  
Thứ Năm 11/01 Sáng Họp rà soát chức năng nhiệm vụ của Đội kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị tại các huyện Đ/c Phong P.TCBC UBND, PNV các huyện 08 giờ 30 HT 307 P.TCBC viết TM
Chiều Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo sở năm 2017 Kế hoạch VP LĐ Sở, Tổ công tác TU, Trưởng, phó PCM, ĐVTT 14 giờ 00 HT 307  
Thứ Sáu 12/01 Sáng Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 TM-TU VP Đ/c Nam 08 giờ 30 HT-B TTHN  
Dự họp BCS Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ Lịch UBT P.CCVC Đ/c Phong 08 giờ 30 P302-UBT  
Thanh tra công vụ Kế hoạch Thanh tra Đoàn Thanh tra 08 giờ 30 Cơ sở Đ/c Trọng
Chiều Hội nghị tập huấn triển khai công tác phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trên địa bàn tỉnh Kế hoạch P.XDCQ Đ/c Đức, Cục ĐĐBĐ, TNMT, Cty Đại An, H, TP, X, P, TT 14 giờ 00 HT 307  
Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển tại Sở Giáo dục đào tạo Đ/c Phong P.CCVC Hội đồng KTSH, ĐDLĐ Sở GDĐT 15 giờ 00 HT 201 P.CCVC viết TM