Lịch công tác

Lịch công tác (11/12/2017 - 16/12/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
(Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017)
THỨ/NGÀY/ THÁNG NỘI DUNG CÔNG TÁC NGƯỜI CHỦ TRÌ NGƯỜI CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LÁI XE/TM
Thứ Hai 11/12 Sáng Dự Lễ chào cờ đầu tuần Lịch UBT   Công chức viên chức  07 giờ 30 TT Hội nghị  
Dự họp giao ban TTr.TU cho ý kiến về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 TM-TU P.CCVC Đ/c Đức, Hảo 09 giờ 30 P.Họp TTr.TU 50
Dự họp đánh giá kết quả triển khai Chương trình MTQG NTM năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018 tại huyện Xuyên Mộc TM-VPĐP P.XDCQ Đ/c Lộc, Sơn 08 giờ 30 HT UBND H.Xuyên Mộc 62,63/Đ/c Trọng
Chiều Dự họp thống nhất việc sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập TM-STC TCBC, CCVC Đ/c Phong, Hạnh, Hảo 14 giờ 00 Sở TC 364
Dự họp nghe báo cáo thi hành Bản án hành chính vụ bà Lại Thị Ánh Hồng, huyện Xuyên Mộc TM-UBT Ban TG Đ/c S.Tuấn 14 giờ 00 P307 - UBT 1141
Dự họp đánh giá kết quả triển khai Chương trình MTQG NTM năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018 tại huyện Đất Đỏ TM-VPĐP P.XDCQ Đ/c Lộc, Sơn 14 giờ 00 HT UBND H.Đất Đỏ 62,63/Đ/c Trọng
Thứ Ba 12/12 Sáng Dự làm việc với huyện Tân Thành về tình hình, kết quả  KT-XH năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 TM-UBT VP, PCM Đ/c Đức 08 giờ 00 HT-UBND H.Tân Thành 1137/Trọng
Thăm, làm việc với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh Lịch TU, UBT P.CCHC Đ/c Nam 09 giờ 30 Thư viện tỉnh  
Chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2017 các sở, ngành: LĐTBXH, Công Thương, YT, TC, DT, KHCN Kế hoạch P.CCHC Đ/c Đức; Thành viên Tổ chấm điểm, đại diện các đơn vị liên quan 08 giờ 00 HT 307 1593/Đ/c Hùng
Dự họp đánh giá kết quả triển khai Chương trình MTQG NTM năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018 tại huyện Châu Đức TM-VPĐP P.XDCQ Đ/c Lộc, Sơn 08 giờ 30 HT UBND H.Châu Đức 62,63
Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Xuyên Mộc  Kế hoạch Thanh tra Đoàn Thanh tra 08 giờ 30 Xuyên Mộc Đ/c Minh
Chiều Đi công tác Hà Nội (03 ngày) TM-BNV P.CCVC Đ/c Phong 14 giờ 00 Sân bay TSN Đ/c Tú
Chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2017 các sở, ngành: BQLCKCN, GDĐT, NNPTNT, Thanh tra, XD Kế hoạch P.CCHC Đ/c Đức; Thành viên Tổ chấm điểm, đại diện các đơn vị liên quan 14 giờ 00 HT 307 1593
Dự họp đánh giá kết quả triển khai Chương trình MTQG NTM năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018 tại huyện Long Điền TM-VPĐP P.XDCQ Đ/c Lộc, Sơn 14 giờ 00 HT UBND H.Long Điền 62,63/Đ/c Trọng
Thứ Tư 13/12 Sáng Dự Hội thảo "Cải cách chính sách tiền lương, kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam" (cả ngày) TM-BNV P.CCVC Đ/c Phong 08 giờ 30 KS Lotte Hà Nội  
Dự họp BTVTU cho ý kiến về Báo cáo tổng kết Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2010-2015. TM-TU P.CCVC Đ/c Đức, Hảo 09 giờ 30 P.Họp BTVTU 49
Dự họp đánh giá kết quả triển khai Chương trình MTQG NTM năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018 tại huyện Tân Thành TM-VPĐP P.XDCQ Đ/c Lộc, Sơn 08 giờ 30 HT UBND H.Tân Thành 62,63/Đ/c Trọng
Tiếp công dân Đ/c Nam Thanh tra Thanh tra Sở 08 giờ 00 HT 201  
Chiều Làm việc với Cục đo đạc bản đồ về Dự án 513 Đ/c Đức P.XDCQ Phòng XDCQ, Cục ĐĐBĐ 14 giờ 00 HT 307  
Dự họp đánh giá kết quả triển khai Chương trình MTQG NTM năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018 tại TP Bà Rịa TM-VPĐP P.XDCQ Đ/c Lộc, Sơn 14 giờ 00 HT UBND TP.Bà Rịa 62,63
Thứ Năm 14/12 Sáng Dự Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. TM-TU VP Đ/c Nam 08 giờ 30 HT-B TTHN 53
Chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2017 các sở, ngành: CA, C.Thuế, HQ, KBNN, BHXH, NHNN Kế hoạch P.CCHC Đ/c Đức; Thành viên Tổ chấm điểm, đại diện các đơn vị liên quan 08 giờ 00 HT 307 1593
Chiều Chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2017 các sở, ngành: TTTT, TP, VHTT, NgV, GTVT Kế hoạch P.CCHC Đ/c Đức; Thành viên Tổ chấm điểm, đại diện các đơn vị liên quan 14 giờ 00 HT 307 1593
Dự họp UBT nghe báo cáo một số nội dung về công tác tôn giáo Lịch UBT Ban TG Đ/c S.Tuấn 14 giờ 30 P402-UBT  
Thứ Sáu 15/12 Sáng Dự làm việc với huyện Côn Đảo về tình hình, kết quả  KT-XH năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Lịch UBT VP, PCM Đ/c Đức, Lộc 14 giờ 00 HT-UBND H.Côn Đảo Đ/c Trọng
Dự Hội nghị sơ kết Phong trào "toàn dân đoàn kết XDĐSVH" năm 2017 TM-BCĐ P.XDCQ Đ/c Thủy 08 giờ 00 HT - B TTHN  
Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển tại UBND huyện Đất Đỏ Đ/c Phong P.CCVC Hội đồng KTSH, ĐDLĐ Đất Đỏ 08 giờ 30 HT 307 P.CCVC viết TM
Thanh tra công vụ Kế hoạch Thanh tra Đoàn Thanh tra 08 giờ 30 Cơ sở Đ/c Minh
Chiều Dự họp xem xét giải quyết kiến nghị của các tổ chức kinh doanh du lịch và đánh giá tình hình hoạt động của BQL các KDL huyện Xuyên Mộc TM-BTCTU P.TCBC Đ/c A.Tuấn 14 giờ 00 P.Họp HU Xuyên Mộc 1951/Trọng
Thứ Bảy 16/12   Dự Đại hội Hội Khoa học tâm lý giáo dục tỉnh BR-VT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 TM-Hội TLGD P.TCBC Đ/c A.Tuấn 07 giờ 30 HT - Thành ủy TP Vũng Tàu