Lịch công tác

Lịch công tác (15/01/2018 - 19/01/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
(Từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2018)
THỨ/NGÀY/ THÁNG NỘI DUNG CÔNG TÁC NGƯỜI CHỦ TRÌ NGƯỜI CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LÁI XE/TM
Thứ Hai 15/01 Sáng Dự Lễ chào cờ đầu tuần Lịch UBT   Công chức viên chức  07 giờ 30 TT Hội nghị  
Dự họp TTr.UBT về kinh phí hỗ trợ tặng thưởng huân chương Độc lập đối với gia đình liệt sỹ TM-UBT Ban TĐKT Đ/c Nam 10 giờ 00 P302-UBT 39
Dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018 TM-UBT VP Đ/c Tính 08 giờ 00 HT-B TTHN  
Chiều Dự họp UBT xem xét xử lý kỷ luật về hành chính đối với Giám đốc Sở Ngoại vụ TM-UBT P.CCVC Đ/c Phong, Trứ 14 giờ 00 P307-UBT 43
Dự họp UBT nghe báo cáo dự thảo chương trình hành động thực hiện NQ số 12 của BCHTW Đảng về cơ cấu đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước TM-UBT P.TCBC Đ/c Đức, Hạnh 14 giờ 00 P302-UBT 41
Thứ Ba 16/01 Sáng Dự họp UBT nghe báo cáo dự thảo chỉ thị về công tác bảo vệ môi trường Lịch UBT P.TCBC Đ/c Hạnh 08 giờ 30 P301-UBT  
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 TM-ThTra Thanh tra Đ/c Dương 08 giờ 00 Số 35 đường 3/2 TPVT  
Họp thông qua báo cáo kiểm tra công tác tuyển dụng công chức cấp xã, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Đ/c Phong Thanh tra LĐ Sở, Thanh tra, CCVC, XDCQ 08 giờ 00 HT 307  
Họp xét giải pháp, sáng kiến của CC,VC,NLĐ năm 2017  Đ/c Phong VP Hội đồng xét sáng kiến 09 giờ 00 HT 307  
Họp bình xét TĐKT Sở Nội vụ năm 2017 Đ/c Phong VP Hội đồng TĐKT Sở NV 10 giờ 00 HT 307  
Chiều Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Sở Du lịch TM-SDL VP Đ/c Hạnh 14 giờ 00 HT-Sở DL  
Họp rà soát công tác quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý của Sở Nội vụ Đ/c Phong VP Đ/c Đức, Tính 14 giờ 00 HT 307  
Thứ Tư 17/01 Sáng Dự họp BTVTU cho ý kiến về công tác tôn giáo TM-TU Ban TG Đ/c S.Tuấn 09 giờ 30 P.Họp BTVTU 86
Dự họp làm việc với Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm trong triển khai vận hành mô hình một cửa TM-VPUB P.CCHC Đ/c Huệ 08 giờ 00 P207-UBT 16
Chiều Dự họp UBT nghe báo cáo thực hiện kết luận thanh tra tại Đài PTTH tỉnh và Kiến nghị về dự án trường MN P. Rạch Dừa, TPVT Lịch UBT TCBC, CCVC Đ/c Đức 14 giờ 00 P307-UBT  
Thứ Năm 18/01 Sáng Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. TM-TU VP Đ/c Nam 08 giờ 30 HT-B TTHN 87
Dự họp UBT nghe báo cáo về biên chế và thi tuyển, điều chuyển giáo viên Lịch UBT TCBC, CCVC Đ/c Phong 08 giờ 30 P307-UBT  
Chiều Dự họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo BCS Đảng UBT năm 2017 Lịch UBT P.CCVC Đ/c Phong 14 giờ 00 P302-UBT  
Hội nghị công chức, NLĐ Sở Nội vụ năm 2018 Kế hoạch VP, BCHCĐ LĐ Sở, CC, NLĐ Sở NV 14 giờ 00 HT 307  
Thứ Sáu 19/01 Sáng Dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 TM-BTCTW P.CCVC Đ/c Phong 08 giờ 00 BTCTU 4384
Thanh tra công vụ Kế hoạch Thanh tra Đoàn Thanh tra 08 giờ 30 Cơ sở Đ/c Trọng
Chiều Hội nghị Tổng kết ngành Nội vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Kế hoạch VP LĐ Sở, LĐ PCM, ĐVTT; Các sở ngành, P.NV các huyện, TP 14 giờ 00 HT 307