Lịch công tác

Lịch công tác (22/01/2018 - 27/01/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
(Từ ngày 22/01 đến ngày 27/01/2018)
THỨ/NGÀY/ THÁNG NỘI DUNG CÔNG TÁC NGƯỜI CHỦ TRÌ NGƯỜI CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LÁI XE/TM
Thứ Hai 22/01 Sáng Dự Lễ chào cờ đầu tuần Lịch UBT   Công chức viên chức  07 giờ 30 TT Hội nghị  
Xác minh đơn tố cáo Kế hoạch Thanh tra Đ/c Dương 08 giờ 30 TPVT Đ/c Minh
Tham gia tập huấn CBQS (Từ ngày 22-30/01/2018) Kế hoạch Thanh tra Đ/c Ninh 08 giờ 00 Trường QS tỉnh  
Kiểm tra phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giai đoạn 1 tại thị trấn Phước Hải và xã Lộc An huyện Đất Đỏ Kế hoạch P.XDCQ Đ/c Tân, Trúc 08 giờ 00 UBND TT Phước Hải Đ/c Trọng
Chiều Dự Hội nghị tổng kết công tác CLB Công an hưu trí năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018  TM-CLB CAHT P.TCBC Đ/c Đức 14 giờ 00 HT Công an tỉnh  
Thứ Ba 23/01 Sáng Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  TM-TU VP Đ/c Phong 08 giờ 30 P301-UBT 89
Kiểm tra phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giai đoạn 1 tại xã Phước Tỉnh, Phước Hưng, TT Long Hải  huyện Long Điền Kế hoạch P.XDCQ Đ/c Tân, Trúc 08 giờ 00 UBND xã Phước Hưng Đ/c Trọng
Tiếp công dân, giải quyết đơn thư Kế hoạch Thanh tra Đ/c Nam, Thanh tra 08 giờ 30 HT 201  
Chiều Dự Họp BCS Đảng UBND tỉnh Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện NQ 6 về Chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 07 của TU về phát triển kinh tế trang trại. Lịch UBT P.TCBC Đ/c Phong 14 giờ 00 P302-UBT  
Thứ Tư 24/01 Sáng Dự họp TTr.UBT: Nghe báo cáo dự án nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển của C/ty Hoàng Minh; Kế hoạch và CTHĐ thực hiện Chỉ thị 13 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QL, BV, phát triển rừng" Lịch UBT P.TCBC Đ/c Đức 08 giờ 30 P302-UBT  
Dự Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Lịch TU P.CCVC Đ/c Phong 08 giờ 30 HT-C1 TTHN  
Dự Hội nghị tổng kết phong trào CBCCVC và hoạt động Công đoàn năm 2017  TM-CĐVC BCHCĐ Đ/c Tính 08 giờ 30 HT-C1 TTHN  
Kiểm tra phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giai đoạn 1 tại Phường 1 và Phường 2 TPVT Kế hoạch P.XDCQ Đ/c Tân, Trúc 08 giờ 00 UBND Phường 1  
Xác minh đơn tố cáo Kế hoạch Thanh tra Đ/c Dương 08 giờ 30 H.Tân Thành Đ/c Minh
Dự Hội nghị tổng kết hoạt động nằm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công thương TM-Sở CT VP Đ/c Hạnh 08 giờ 30 HT-C2 TTHN  
Chiều Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 46 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với XD cốt cán trên địa bàn tỉnh" Lịch TU Ban TG Đ/c S.Tuấn 14 giờ 00 HT-C1 TTHN  
Họp xử lý việc tiếp nhận, chuyển giao, quản lý vận hành Nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà thuộc Dự án Thu gom, xử lý và thoát nước TP Vũng Tàu Đ/c Phong P.TCBC P.TCBC, đơn vị liên quan 14 giờ 00 HT 307 P.TCBC viết TM
Dự tổng kết hoạt động năm 2017 và gặp mặt đầu năm 2018 Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh BR-VT TM-HHDNN&V P.TCBC Đ/c A.Tuấn 14 giờ 00 KS Bưu điện, TPVT  
Thứ Năm 25/01 Sáng Dự Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt - Nga lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022  TM-HHNVN P.TCBC Đ/c A.Tuấn 09 giờ 30 KS REX TPVT 87
L/v với BTCTU, VP Tỉnh ủy thống nhất trình phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế Đ/c Phong P.TCBC Đ/c Đức, BTCTU, VPTU, TCBC, CCVC, XDCQ 08 giờ 30 HT 307  
Tiếp công dân, giải quyết đơn thư Kế hoạch Thanh tra Thanh tra 08 giờ 30 Thanh tra  
Kiểm tra phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giai đoạn 1 tại Phường Thắng Tam, Nguyễn An Ninh và Phường 8 TPVT Kế hoạch P.XDCQ Đ/c Tân, Trúc 08 giờ 00 UBND Phường 8 Đ/c Trọng
Chiều Dự họp BCĐ đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực Tư tưởng - Văn hóa (BCĐ 94) TM-TU Ban TG Đ/c S.Tuấn 14 giờ 00 P.Họp BTVTU 92
Họp Chi bộ TCBC-XDCQ Đ/c Đức TCBC, XDQ Đảng viên chi bộ TCBC-XDCQ 14 giờ 30 HT 201  
Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển tại TP Vũng Tàu Đ/c Phong P.CCVC Hội đồng KTSH, ĐDLĐ TPVT 14 giờ 00 HT 307 P.CCVC viết TM
Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển tại Sở Giáo dục đào tạo Đ/c Phong P.CCVC Hội đồng KTSH, ĐDLĐ Sở GDĐT 15 giờ 00 HT 307 P.CCVC viết TM
Thứ Sáu 26/01 Sáng Dự Hội thảo triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2017; tập huấn phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC và tập huấn điều tra XHH cấp tỉnh phía Nam (02 ngày) TM-BNV P.CCHC Đ/c Phong, Huệ, Dũng 08 giờ 30 TT Hội nghị Sen Vàng, TP Biên Hòa 23/Tú, Trọng
Họp xử lý việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đ/c Phong P.TCBC P.TCBC, đơn vị liên quan, Sở Y tế 08 giờ 30 HT 307 P.TCBC viết TM
Kiểm tra phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giai đoạn 1 tại Phường 10, Phường 11 và Phường 12 TPVT Kế hoạch P.XDCQ Đ/c Tân, Trúc 08 giờ 00 UBND Phường 11 Đ/c Hùng
Thanh tra công vụ Kế hoạch Thanh tra Đoàn Thanh tra 08 giờ 30 Cơ sở Đ/c Minh
Chiều L/v với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 Đ/c Phong P.TCBC P.TCBC, Hội VHNT 14 giờ 00 HT 307 P.TCBC viết TM
Dự họp UBT nghe báo cáo chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y cấp xã  Lịch UBT P.XDCQ Đ/c Đức, Thủy 14 giờ 00 P302-UBT  
Thứ Bảy 27/01   Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục TM-HKHTL P.TCBC Đ/c A. Tuấn 08 giờ 00 Trường CĐKT Công nghệ (Cơ sở 2) 3/2 TPVT