Lịch công tác

Lịch công tác (30/10/2017 - 04/11/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
(Từ ngày 30/10 đến ngày 04/11/2017)
THỨ/NGÀY/ THÁNG NỘI DUNG CÔNG TÁC NGƯỜI CHỦ TRÌ NGƯỜI CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LÁI XE/TM
Thứ Hai 30/10 Sáng Dự Lễ chào cờ đầu tuần Lịch UBT   Công chức viên chức  07 giờ 30 TT Hội nghị  
Dự họp Giao ban TTr.TU báo cáo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng Báo BR-VT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025; TM-TU P.TCBC Đ/c Phong, Hạnh 09 giờ 30 P.Họp BTVTU 16
L/v với Cục thống kê về khảo sát chỉ số CCHC Đ/c Đức P.CCHC P.CCHC, Cục Thống kê 09 giờ 00 HT 307 P.CCHC viết TM
Xác minh đơn  Kế hoạch Thanh tra Thanh tra 08 giờ 00 Đất Đỏ Đ/c Trọng
Chiều Họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các tờ trình trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017 Đ/c Phong TCBC, XDCQ Đ/c Đức, LĐ P.TCBC, XDCQ, VP 14 giờ 00 HT 307  
Họp nghe VP, Thanh tra báo cáo các nội dung phản ánh của báo chí Đ/c Phong VP, Thanh tra Đ/c Đức, Thanh tra, VP 15 giờ 00 HT 307  
Thứ Ba 31/10 Sáng Dự họp TTr.UBT thông qua các tờ trình, trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017 Lịch UBT TCBC, XDCQ Đ/c Phong, Đức 08 giờ 30 P301-UBT  
Tiếp công dân Kế hoạch Thanh tra Đ/c Thanh tra 08 giờ 00 HT 201  
Chiều Làm việc với Sở Du lịch, Đài PTTH về rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 Đ/c Phong P.CCVC Sở DL, Đài PTTH, P.CCVC 14 giờ 30 HT 307  
Thứ Tư 01/11 Sáng Dự họp BTVTU cho ý kiến về Ban Trị sự PGVN tỉnh xin thành lập cơ sở tôn giáo "Chùa Phước Minh" huyện Tân Thành và "Tịnh thất Vạn Đức 2" huyện Châu Đức; TM-TU Ban TG Đ/c Phong, S.Tuấn 08 giờ 30 P.Họp BTVTU 18
Dự họp BTVTU cho ý kiến về Báo cáo tổng kết Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2010-2015; TM-TU P.CCVC Đ/c Phong, Hảo 09 giờ 00 P.Họp BTVTU 18
Giám sát tuyển dụng VCGD Huyện Châu Đức (2 ngày) Kế hoạch Thanh tra Ban Giám sát 08 giờ 00 Châu Đức Đ/c Minh
Chiều Dự họp UBT làm việc với Kiểm toán nhà nước thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán NS địa phương năm 2016 tỉnh BR-VT Lịch UBT VP, PCM Đ/c Phong 14 giờ 00 P301-UBT  
Dự họp UBT thông qua các tờ trình của Sở GDĐT, trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017 Lịch UBT PCM Đ/c Đức, Hạnh 14 giờ 30 P302-UBT  
Thứ Năm 02/11 Sáng Thăm các trường học về thực hiện nhiệm vụ đào tạo năm học (các trường khó khăn nhất về CSVC, đội ngũ giáo viên) TM-TU P.TCBC Đ/c Phong, Mai 07 giờ 30 Tập trung tại VPTU 17
L/v với các đơn vị TW đóng trên địa bàn về triển khai việc đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017 Đ/c Đức P.CCHC P.CCHC, Cục Thuế, HQ, BHXH, CA, KBNN, NHNN 08 giờ 30 HT 307 P.CCHC viết TM
L/v với các sở, ngành về triển khai việc đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017 Đ/c Đức P.CCHC P.CCHC, các sở, ngành 09 giờ 30 HT 307 P.CCHC viết TM
Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản mới ban hành và tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017 (02 ngày) TM-BNV P.XDCQ Đ/c Lộc 08 giờ 00 KS Mỹ Lệ, TPVT Đ/c Trọng
Chiều L/v với các huyện, TP về triển khai việc đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017 Đ/c Đức P.CCHC P.CCHC, các sở, ngành 14 giờ 00 HT 307 P.CCHC viết TM
Họp trao đổi, thống nhất việc hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dooxin, Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN và Hội Người mù huyện Xuyên Mộc Đ/c Phong P.TCBC Ban DVTU, Hội người mù tỉnh; UBND, P.NV, HNM huyện XM, P.TCBC 14 giờ HT 201 P.TCBC viết TM
Họp trao đổi, thống nhất việc trả lời TW Hội Khuyến học về hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức huyện Tân Thành Đ/c Phong P.TCBC Ban DVTU, Hội Khuyến học tỉnh; UBND, P.NV, HKH huyện Tân Thành, P.TCBC 15 giờ 00 HT 201 P.TCBC viết TM
Thứ Sáu 03/11 Sáng Dự làm việc với huyện Châu Đức về tình hình KTXH 09 tháng đầu năm, kế hoạch 03 tháng cuối năm và nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018 Lịch UBT VP, PCM Đ/c Đức 08 giờ 00 Châu Đức Đ/c Trọng
Dự họp UBT nghe báo cáo Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng Lịch UBT P.TCBC Đ/c Phong 09 giờ 30 P301-UBT  
Thanh tra công vụ Kế hoạch Thanh tra Đoàn Thanh tra 08 giờ 30 Cơ sở Đ/c Minh
Chiều Dự họp BCĐ 412 cho ý kiến về khung chính quyền điện tử và thành phố thông minh TM-BCĐ412 P.CCHC Đ/c Phong, Dũng 14 giờ 00 P501-HĐND  
Giao ban công tác VP Lịch UBT VP Đ/c Tính 14 giờ 00 P301-UBT  
Thứ Bảy 04/11   Tuyên truyền PL về công tác thanh tra trong lĩnh vực tôn giáo tại huyện Long Điền Kế hoạch Thanh tra Ban Giám sát 08 giờ 00 Long Điền