Tin hoạt động

Lớp bồi dưỡng chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Sáng ngày 11/10/2018, tại Hội trường A1 trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Viện chính sách công Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Lớp bồi dưỡng Chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.

Tham gia học tập là các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020, Lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương.

Lớp bồi dưỡng Chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sẽ diễn ra trong thời gian 03 ngày, từ ngày 11/10/2018 đến 13/10/2018 (vào ngày thứ Năm, Thứ Sáu và thứ Bảy). Khóa học này Trang bị cho các nhà lãnh đạo của Tỉnh những kiến thức và kỹ năng phân tích để có thể xác định động lực tăng trưởng kinh tế của địa phương; đồng thời kết hợp với việc đánh giá năng lực cạnh tranh của địa phương nhằm lựa chọn chiến lược hiệu quả để phát triển kinh tế địa phương. Nâng cao năng lực của địa phương trong việc quy hoạch phát triển, thu hút đầu tư, cải cách thể chế nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện các chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới diễn ra ngày càng sâu rộng ở Việt Nam.

Hình ảnh Tiến sỹ Đinh Công Khải - Viện trưởng Viện Chính sách Công, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM thảo luận cùng các học viên lãnh đạo

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nghiêm túc, các học viên Lãnh đạo chấp hành nghiêm nội quy, quy chế lớp học. Thể hiện tinh thần nêu gương, tích cực học tập của các đồng chí Lãnh đạo./.

Lê Khắc Công - Phòng CCVC Sở Nội vụ.