Lý luận và thực tiễn

Quán triệt các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và quản trị hành chính công.
Ngày 02/11 Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với UBND cấp xã. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình phát biểu chỉ đạo

Năm 2015, theo báo cáo của Sở Nội vụ, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nói chung và các xã, phường, thị trấn nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, nhưng chưa quyết liệt; với 55/82 đơn vị cấp xã theo đánh giá xếp hạng CCHC năm 2015 thuộc nhóm C (đạt từ 50 đến dưới 70 điểm/thang điểm 100). Trong số 10 đơn vị đứng đầu chiếm nhiều tại Thành phố Vũng Tàu: 04, Châu Đức: 02 (UBND), Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Bà Rịa mỗi địa phương 01 đơn vị.

Đối với chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (Papi) của tỉnh cho thấy các đơn vị, địa phương đã quan tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác giải quyết các TTHC được tăng cường, cung ứng dịch vụ công được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình hành động ở một số đơn vị vẫn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; việc công khai minh bạch trong các hoạt động ngân sách tại một số nơi còn chưa tốt, ảnh hưởng đến việc tiếp cận, nắm bắt thông tin của người dân tại cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đề nghị các ngành, các cấp trong thời gian tới cần tập trung rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, phối hợp Sở Tư pháp tham mưu công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; UBND cấp xã tăng cường công tác chỉ đạo điều hành về thực hiện các nội dung CCHC, tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo tiếp nhận 100% TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Rà soát, lựa chọn TTHC để cắt giảm thời gian giải quyết theo Chỉ thị 24, nghiêm túc thực hiện giải quyết các TTHC theo đúng quy trình và thời gian quy định, đồng thời phải xin lỗi người dân bằng văn bản đối với những hồ sơ trễ hẹn…

(Theo Cổng thông tin điện tử Bà Rịa - Vũng Tàu)