Tin hoạt động

Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh.

Ngày 14/3/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 549/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Sơn Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây: Quyết định 549/QĐ-UBND