Tin hoạt động

Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
 

Ngày 16/3/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 579/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Võ Thanh Phong giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây: Quyết định 579/QĐ-UBND