Tin hoạt động

Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14/3/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 551/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Nguyễn Văn Trung đến giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây: Quyết định 551/QĐ-UBND