Tin hoạt động

Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 15/3/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 568/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây: Quyết định 568/QĐ-UBND