Tin hoạt động

Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo Sở Giao thông Vận Tải (ông Hoàng Nguyên Dinh)
Ngày 19/4/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 979/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Hoàng Nguyên Dinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh.

Nội dung cụ thể đính thèm theo file dưới đây: Quyết định 979/QĐ-UBND