Tin hoạt động

Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng động lực làm việc và giao việc hiệu quả.
Sáng ngày 27/7/2017, tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai giảng “Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng động lực làm việc và giao việc hiệu quả” đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị; Trưởng, Phó phòng cấp Sở, huyện và tương đương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự Lễ Khải giảng có ông Trương Văn Đức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng, ông Trương Văn Đức đã nêu lên mục đích, ý nghĩa, các nội dung học tập và gửi lời cảm ơn Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh, các Giảng viên đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức lớp học. Đồng thời, cám ơn tất cả các học viên đã cố gắng sắp xếp thời gian và công việc của mình để tham gia lớp bồi dưỡng.

Hình ảnh Ông Trương Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lễ Khải giảng

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 02 ngày (27/7/2017 và 28/7/2017). Sau 02 ngày, 75 học viên đã được Giảng viên trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết về xây dựng động lực làm việc, giao việc hiệu quả. Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu, hướng dẫn cách tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn hàng năm của cơ quan, đơn vị để đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn nhằm nâng cao năng lực của nhà quản lý trong việc phát huy khả năng làm việc của cấp dưới hướng vào việc thực hiện mục tiêu chung của các cơ quan, đơn vị và ứng phó với những thay đổi của môi trường tổ chức.

Lớp học tăng cường việc trao đổi, thảo luận các tình huống do Giảng viên đưa ra; đồng thời chia các nhóm nhằm khuyến khích các học viên chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp hiệu quả để từ đó giúp các học viên dễ dàng nắm bắt, vận dụng những khái niệm, lý thuyết vào công việc thực tế của mình. Lớp Bồi dưỡng được tổ chức nghiêm túc, các học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học; đã đảm bảo được yêu cầu, mục đích, ý nghĩa đề ra.

               Hình ảnh các học viên tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của mình

Huỳnh Vũ Bảo - Chuyên viên Sở Nội vụ