Tin hoạt động

Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Sở Nội vụ thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây: 1242/QĐ-UBND