Tin hoạt động

Thông báo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
Để chủ động phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy nổ và tránh xảy ra các thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Sở Nội vụ ban hành công văn 473/SNV-CCVTLT ngày 14/4/2014 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham khảo văn bản  473/SNV-CCVTLT  và thực hiện các công việc theo hướng dẫn.

Trân trọng./.