Tin hoạt động

Tọa đàm điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở.
Thực hiện văn bản số 6119/BNV-VKH ngày 23/11/2017 của Bộ Nội vụ về việc đề nghị phối hợp tổ chức tọa đàm, điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở. Sáng ngày 22/12/2017, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức buổi tọa đàm điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở.

Đến tham dự buổi tọa đàm có ông Trương Thanh Phong - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Tạ Ngọc Hải - Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ; Bà Phạm Thị Thu Huyền - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu quản lý viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ; lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Châu Đức, huyện Long Điền, thành phố Bà Rịa; lãnh đạo Phòng XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ; cùng với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND & UBND, UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội của xã Kim Long, thị trấn Long Điền, phường Phước Nguyên.

Phát biểu tại buổi tọa đàm ông Trương Thanh Phong - Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị: các đại biểu được mời tham dự buổi tạo đàm, điều tra, khảo sát hôm nay, trên cơ sở thực trạng tại các xã, phường, thị trấn có ý kiến đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ và bày tỏ ý kiến về những vấn đề cần điều chỉnh liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy, chế độ, chính sách của Nhà nước đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện nay.

 
   

Thông qua buổi tọa đàm lần này, nhằm mục đính điều tra, khảo sát thực trạng tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước./.

Lê Huy Sơn - phòng XDCQ Sở Nội vụ