Sáng kiến - Kinh nghiệm

Sáng kiến - Kinh nghiệm
Thông báo Danh sách số báo danh, phòng thi và lịch thi của thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2019 Thông báo Đề cương ôn thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn điều kiện dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2019 Kế hoạch Tổ chức kì thi nâng ngạch công chức ngạch hành chính từ ngạch nhân viên lên cán sự, từ ngạch cán sự lên chuyên viên, từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thăm và làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Kết quả tuyển dụng Công chức hành chính tỉnh BR-VT năm 2018 Thông báo kết quả điểm phúc khảo thi công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018. Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thông báo kết quả điểm thi của thí sinh trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018. Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Tạ Quốc Trung giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khai giảng Lớp bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê ở xã năm 2019 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Một số quy định mới của Chính phủ liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Trần Hữu Thông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CÁC MÔN THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BRVT 2018 Thông báo Số báo danh và các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018. Thông báo thời gian và địa điểm ôn thi Công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 2018
Không có kết quả nào.