Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ sở Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường ở xã năm 2018 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Kết quả kiểm tra đột xuất công tác Cải cách hành chính tại UBND xã Bông Trang-huyện Xuyên Mộc Sự quan tâm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Châu Đức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Du lịch tỉnh BRVT Kết quả kiểm tra đột xuất công tác Cải cách hành chính tại UBND Phường 12 - thành phố Vũng Tàu Thủ tướng chủ trì Hội nghị thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Chỉ thị về thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2018 Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PAPI) năm 2017 Những điểm nổi bật về cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước Bà Rịa- Vũng Tàu công bố kết quả Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2017 Bộ phận "một cửa" cấp tỉnh: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2017-2020 Quán triệt các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và quản trị hành chính công. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.