Trí thức trẻ

Trí thức trẻ
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ sở Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018 Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PAPI) năm 2017 Đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. Những điểm nổi bật về cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước Bà Rịa- Vũng Tàu công bố kết quả Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2017 Hội nghị tổng kết CCH 2017 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2017-2020 Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. Thông báo tổ chức ôn thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016. Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016