Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Một số quy định mới của Chính phủ liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Hội nghị tập huấn triển khai công tác xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.