Tuyển dụng - Nâng ngạch

Tuyển dụng - Nâng ngạch
Thông báo triệu tập thí sinh phỏng vấn, xét tuyển viên chứctại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2017.
Tin hoạt động | 27-11-2017
Hội đồng xét tuyền viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2017 thông báo triệu tập thí sinh có hồ sơ dự tuyển đủ điền kiện tham dự phỏng vấn, sát hạch.
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Tin hoạt động | 12-05-2017
Sở Nội vụ thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển dụng viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
Tin hoạt động | 03-05-2017
Sở Nội vụ thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển dụng viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
Thông báo về kết quả điểm phúc khảo tại kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Tin hoạt động | 28-04-2017
Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thông báo kết quả điểm phúc khảo tại kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Tin hoạt động | 22-03-2017
Sở Nội vụ thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 đến các thí sinh dự tuyển.
Thông báo thời gian dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 22-03-2017
Sở Nội vụ thông báo thời gian dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến các thí sinh được biết.
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 22-03-2017
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thông báo đề cương ôn thi tuyển dụng viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông báo tuyển dụng viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 10-02-2017
Căn cứ Quyết định 475/QĐ-SNV ngày 21/12/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức; Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Tin hoạt động | 13-12-2016
Ngày 13 tháng 12 năm 2016 Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 ban hành thông báo sô 58/TB-HĐTT triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Về việc đăng ký chỉ tiêu, danh sách dự thi nâng ngạch và thăng hạng Viên chức hành chính năm 2016 - 2017.
Tin hoạt động | 09-12-2016
Ngày 05 tháng 12 năm 2016 Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành công văn số 1796/SNV-CCVC về việc đăng ký chỉ tiêu, danh sách dự thi nâng ngạch và thăng hạng Viên chức hành chính năm 2016 - 2017.
Thông báo về việc nộp lệ phí thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016
Tin hoạt động | 25-11-2016
Ngày 24 tháng 11 năm 2016 Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 ban hành công văn số 45/HĐTT về việc nộp lệ phí thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Quyết định thay đổi hình thức thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016
Tin hoạt động | 17-11-2016
Ngày 14/11/2016 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 3201/QĐ-UBND về việc thay đổi hình thức thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016. Sở Nội vụ thông báo đến các thí...
Hội đồng thi tuyển Công chức tỉnh ban hành đề cương, tài liệu ôn thi tuyển CCHC tỉnh BR-VT năm 2016
Tin hoạt động | 20-10-2016
Căn cứ thông báo 34/TB-HĐTT ngày 14/10/2016 của Hội đồng thi tuyển Công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2016. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2016. Thông báo tổ chức ôn thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016.
Tin hoạt động | 12-09-2016
Ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 2334/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016.
Thông báo tổng số hồ sơ đã đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi năng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước