Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp
Tin hoạt động | 12-05-2018
Sáng ngày 11/5/2018, tại Hội trường B1 trường Chính trị tỉnh đã diễn ra lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp nhằm kịp thời nâng cao trình độ quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp...
Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lập Hồ sơ công việc.
Tin hoạt động | 23-04-2018
Thực hiện Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2018.
Sở Nội vụ phối hợp với Ban tổ chức tỉnh ủy đã tổ chức Lễ Khai giảng “Lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 67 năm 2018”.
Tin hoạt động | 18-04-2018
Sáng ngày 17/4/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, Sở Nội vụ phối hợp với Ban tổ chức tỉnh ủy đã tổ chức Lễ Khai giảng “Lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 67 năm 2018” dành cho cán bộ, công...
Sở Nội vụ phối hợp với Viện chính sách công Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng phát triển kỹ năng quản lý.
Tin hoạt động | 12-04-2018
Sáng ngày 29/3/2018, tại Hội trường A1 trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Nội vụ phối hợp với Viện chính sách công Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai giảng “Lớp bồi dưỡng phát triển kỹ năng quản lý”...
Triển khai thông tư số 10/2017/TT-BNV quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC
Tin hoạt động | 12-04-2018
Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BNV Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực từ ngày 01/3/2018).
Triển khai Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
Tin hoạt động | 12-04-2018
Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV Hướng dẫn một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực từ ngày 01/3/2018).
Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở lớp nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính.
Tin hoạt động | 05-09-2017
Công tác CCHC của tỉnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm triển khai quyết liệt. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành, địa phương đã và đang thực hiện các giải...
Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai giảng “Lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý thời gian và xây dựng kế hoạch tổ chức công việc” dành cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Tin hoạt động | 31-08-2017
Sáng ngày 24/8/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai giảng “Lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý thời gian và xây dựng kế hoạch tổ chức công...
Trung tâm thông tin – Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến (e-Learning) kiến thức, kỹ năng CNTT cho cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 28-08-2017
Sáng ngày 22/8/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu, Trung tâm thông tin – Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến (e-Learning) kiến thức, kỹ năng CNTT cho cán bộ,...
Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, tổ chức và điều hành cuộc họp.
Tin hoạt động | 24-08-2017
Sáng ngày 15/8/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai giảng “Lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, tổ chức và điều hành cuộc họp” dành...
Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng động lực làm việc và giao việc hiệu quả.
Tin hoạt động | 02-08-2017
Sáng ngày 27/7/2017, tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai giảng “Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng động lực làm việc và giao...
Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.
Tin hoạt động | 18-04-2017
Ngày 28/3/2017, Hội đồng kiểm tra của Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước có thông báo số 01/TB-HĐKT về Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đến các cá...
Thông báo cử cán bộ tham gia "Chương trình hợp tác đào tạo đặc biệt Việt Nam - Australia: Nâng cao kỹ năng cho Cán bộ quản lý"
Tin Bà Rịa - Vũng Tàu | 18-04-2017
Sở Nội vụ nhận được Công văn số 32/CV-AI ngày 08/3/2017 của Công ty TNHH AI Việt Nam giới thiệu về Chương trình hợp tác đào tạo đặc biệt Việt Nam – Úc: Nâng cao kỹ năng cho cán bộ quản lý. Sở Nội vụ sao gửi Công văn số 32/CV-AI để quý cơ...
Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Tin hoạt động | 05-04-2017
Sáng ngày 03/4/2017, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng thứ II cho đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Tân Thành.
Tin hoạt động | 23-03-2017
Sáng ngày 21/3/2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Thành, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh tổ chức mở 02 Lớp bồi dưỡng cho 296 đại biểu HĐND cấp xã thuộc huyện Tân...
Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh tổ chức mở lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã thuộc huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2016-2020.
Tin hoạt động | 22-02-2017
Sáng ngày 22/02/2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đất Đỏ, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp cấp xã thuộc huyện Đất Đỏ...
Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp cho các đối tượng công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
Tin hoạt động | 15-12-2016
Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 1452/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của các cơ quan, đơn vị. Ngày 15/12/2016,...
Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2016 cho các đối tượng công chức, viên chức là lãnh đạo cấp phòng và được quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.
Tin hoạt động | 15-12-2016
Thực hiện kế hoạch số 1452/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của các cơ quan, đơn vị. Ngày 13/12/2016, Sở Nội...
Sở Nội vụ phối hợp cùng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp "Lớp Bồi dưỡng phát triển kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Sở, huyện và tương đương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016"
Tin hoạt động | 13-10-2016
Sáng ngày 08/10/2016, tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 13 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa), Sở Nội vụ phối hợp cùng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng “Lớp Bồi dưỡng phát triển...
Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh BRVT giai đoạn 2016 - 2020