Bổ nhiệm - Miễn nhiệm

Bổ nhiệm - Miễn nhiệm
Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Sơn Tuấn - Phó giám đốc Sở nội vụ.
Tin hoạt động | 09-06-2018
Chiều 08/6/2018, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Sở nội vụ.
Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo Sở Giao thông Vận Tải (ông Hoàng Nguyên Dinh)
Tin hoạt động | 20-04-2017
Ngày 19/4/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 979/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Hoàng Nguyên Dinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh.
Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh. Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tin hoạt động | 09-09-2016
Ngày 01/9/2016, Sở Nội vụ tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho đồng chí Trương Văn Đức – Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.
Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với đồng chí Trương Thanh Phong
Bổ nhiệm - Miễn nhiệm | 02-12-2015
Ngày 24/11/2015 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Phong, sinh ngày 18/06/1964, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
Bổ nhiệm - Miễn nhiệm | 02-12-2015
Ngày 24 tháng 11 năm 2015 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Văn Thành.