Lý luận và thực tiễn

Lý luận và thực tiễn
Quán triệt các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và quản trị hành chính công.
Lý luận và thực tiễn | 21-12-2016
Ngày 02/11 Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với UBND cấp xã. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên TW Đảng, Bí...
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Tin hoạt động | 19-09-2016
Thời gian vừa qua việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của một số cơ quan chưa nghiêm. Nhiều công việc nêu trong các Chương trình hành động, Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ...
Kết quả thực hiện về chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 09-09-2016
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; các cơ quan, đơn vị...
Những nét nổi bật trong công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cần xây dựng cơ cấu chức danh công chức và vị trí việc làm.
Lý luận và thực tiễn | 08-04-2015
Nhằm xác định phương pháp để xây dựng và tham mưu Chính phủ ban hành các nghị định, đề án tiếp tục triển khai Luật Cán bộ, công chức sát với tình hình thực tế, ngày 14/9/2011 tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, Bộ Nội vụ tổ chức buổi Tọa đàm...