Thông tin cải cách hành chính

Thông tin cải cách hành chính
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2017-2020
Tin Bà Rịa - Vũng Tàu | 14-11-2017
Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2922/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017- 2020
Quán triệt các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và quản trị hành chính công.
Lý luận và thực tiễn | 21-12-2016
Ngày 02/11 Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với UBND cấp xã. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên TW Đảng, Bí...
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Kiểm tra công tác CCHC tại UBND xã An Nhứt – huyện Long Điền năm 2016
Tin hoạt động | 15-09-2016
Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2016, ngày 14/9/2016, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh (do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2016) do Ông Sầm Văn Mão làm Trưởng đoàn đã...
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công chức chuyên trách cải cách hành chính
Tin hoạt động | 11-03-2016
Sáng ngày 06/3/2016, Sở Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cải cách hành chính công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp tỉnh tại Hội trường A1 Trường Chính trị tỉnh (số 13 đường Trường...
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAO SỞ TƯ PHÁP LÀM ĐẦU MỐI CHỊU TRÁCH NHIỆM CẬP NHẬT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢ BA CẤP TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH