Thực tiễn - Kinh nghiệm

Thực tiễn - Kinh nghiệm
Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018 Đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. Hội nghị tổng kết CCH 2017 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2017-2020 Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. Thông báo tổ chức ôn thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016. Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016