Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lập Hồ sơ công việc.
Tin hoạt động | 23-04-2018
Thực hiện Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2018.
Thông báo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
Tin hoạt động | 20-04-2017
Để chủ động phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy nổ và tránh xảy ra các thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Sở Nội vụ ban hành công văn 473/SNV-CCVTLT ngày 14/4/2014 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy...
Quyết định ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 22-02-2017
Ngày 09 tháng 02 năm 2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 239/QĐ-UBND ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Về việc báo cáo tình hình xử lý tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức.
Tin hoạt động | 10-02-2017
Ngày 10 tháng 02 năm 2017 Sở Nội vụ ban hành văn bản số 109/SNV-CCVTLT Về việc báo cáo tình hình xử lý tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức.
Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành công văn số 01/SNV-CCVTLT theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ.
Tin hoạt động | 06-01-2017
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hanh công văn số 01/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ công tác văn thư lưu trữ và tài liệu văn thư lưu trữ...
Công bố kết quả sưu tầm tài liệu quý, hiếm để bổ sung vào các phông lưu trữ hiện đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Ủỷ ban nhân dân phường 2, thành phố Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 14-09-2016
Thực hiện Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 08/9/2016, Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại UBND Phường 2...
Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 tại UBND phường Thắng Tam - thành phố Vũng Tàu Những nét nổi bật trong công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Triển khai công tác văn thư, lưu trữ góp phần phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tin hoạt động | 15-06-2016
Ngày 21 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 1747/UBND-SNV về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
Tin hoạt động | 15-06-2016
Nhằm nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ công việc, góp phần giải quyết tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống hiện nay tại các cơ quan, tổ chức, ngày 14 tháng 4 năm 2016 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Hướng dẫn số...
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tin hoạt động | 10-05-2016
Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-VTLTNN ngày 29/3/2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ tại UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (từ ngày 25/4/2016 đến ngày 28/4/2016) do ông...
Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 tại UBND phường 10- thành phố Vũng Tàu. Tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ. Triển khai, thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ quy định danh mục hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử. Thông báo về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quý I và Quý II năm 2016
Tin hoạt động | 25-02-2016
Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh về Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016. Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân tỉnh...
Thông báo hỗ trợ tìm kiếm thông tin, địa chỉ liên lạc của những Cán bộ đi B có quê quán tỉnh Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thông tin nội vụ | 25-11-2015
Thông báo hỗ trợ tìm kiếm thông tin, địa chỉ liên lạc của những Cán bộ đi B có quê quán tỉnh Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.