Đơn vị hành chính

Đơn vị hành chính
Lịch công tác (17/9/2018 - 22/9/2018) Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ sở Đoàn liên ngành Tỉnh phối hợp với UBND thành phố Bà Rịa và UBND các phường, xã trên địa bàn để làm việc xác định khối lượng thi công thực tế về bản đồ, cột mốc, các tuyến địa giới hành chính trên địa bàn xã, phường. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Lịch công tác (10/9/2018 - 15/9/2018) Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Lịch công tác (03/9/2018 - 08/9/2018) Kết quả kiểm tra đột xuất công tác Cải cách hành chính tại UBND xã Bông Trang-huyện Xuyên Mộc Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT năm 2018. Lịch công tác (27/8/2018 - 31/8/2018) Sự quan tâm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Châu Đức Lịch công tác (20/8/2018 - 25/8/2018) Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ Nội vụ. Lịch công tác (13/8/2018 - 18/8/2018) Lịch công tác (06/8/2018 - 10/8/2018) Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Du lịch tỉnh BRVT Kết quả kiểm tra đột xuất công tác Cải cách hành chính tại UBND Phường 12 - thành phố Vũng Tàu Lịch công tác (30/7/2018 - 03/8/2018) Góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương