Tin hoạt động

Tin hoạt động
Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh: Điều động ông Hồ Thúc Tiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoàn liên ngành Tỉnh phối hợp với UBND thành phố Bà Rịa và UBND các phường, xã trên địa bàn để làm việc xác định khối lượng thi công thực tế về bản đồ, cột mốc, các tuyến địa giới hành chính trên địa bàn xã, phường. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT năm 2018. Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ Nội vụ. Góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Sơn Tuấn - Phó giám đốc Sở nội vụ. Thông báo danh sách chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội Khoa học lịch sử, nhiệm kỳ 2017-2022. Đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. Sở Nội vụ phối hợp với Viện chính sách công Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng phát triển kỹ năng quản lý. Triển khai Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC Hội nghị tổng kết CCH 2017 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Hội nghị tập huấn triển khai công tác xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kỳ kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã đang công tác tại 02 vị trí: chức danh công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; chức danh công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường. Thông báo triệu tập thí sinh phỏng vấn, xét tuyển viên chứctại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2017. Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã. Hội nghị triển khai một số nội dung kiểm tra, sát hạch đối với công chức đang làm việc tại các chức danh địa chính, xây dựng, đô thị, nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.