VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 655/SNV-CCVC V/v báo cáo, rà soát các quy định, quyết định về công tác cán bộ. 16/05/2018
2 4479/UBND-SNV Về việc tuyển dụng viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019. 14/05/2018
3 622/SNV-CCVC Về việc phối hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019 08/05/2018
4 603/SNV-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh 07/05/2018
5 615/SNV-XDCQ V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 07/05/2018
6 4177/UBND-VP Triển khai Kế hoạch số 42-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 10/4/2018 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 04/05/2018
7 132/BC-SNV Báo cáo công tác Nội vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 26/04/2018
8 560/SNV-CCVC V/v đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. 26/04/2018
9 521/SNV-CCVTLT Về việc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lập Hồ sơ công việc. 19/04/2018
10 118/BC-SNV Báo cáo đánh giá kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của Sở Nội vụ 17/04/2018
11 509/SNV-CCVC Đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức hành chính năm 2018 17/04/2018
12 42-KH/BDVTU-BCSĐUBND Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU-BCSĐUBND giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh năm 2018 - "Năm Dân vận chính quyền" 10/04/2018
13 435/SNV-CCVC V/v báo cáo thống kê số lượng và chất lượng đội ngũ CBCC,VC năm 2017. 06/04/2018
14 2891/UBND-SNV Chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 30/03/2018
15 313/SNV-CCVC V/v báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gửi các cơ quan, đơn vị) 14/03/2018
16 57/TB-SNV Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ. 01/03/2018
17 294/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 02/02/2018
18 135/SNV-CCVC Về việc tiếp tục rà soát, đăng ký bồi dưỡng chuẩn hóa tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý 30/01/2018
19 130/SNV-CCVC V/v đăng ký chỉ tiêu và danh sách dự thi nâng ngạch công chức năm 2018. 29/01/2018
20 28/KH-SNV Kế hoạch triển khai phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2018 24/01/2018
Hiển thị 1 - 20 of 85 kết quả.
của 5