VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1580/SNV-QLVTLT V/v báo cáo tiến độ và kết quả việc thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở vè trước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 15/11/2019
2 1379/SNV-XDCQ Về việc báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 21/10/2019
3 1373/SNV-XDCQ V/v báo cáo và chấm điểm kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 17/10/2019
4 203/TB-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ Dự án 513 và phương án xử lý vướng mắc về tuyến địa giới hành chính giữa xã Lộc An huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc 12/04/2019
5 453/SNV-CCVC V/v thực hiện báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 02/04/2019
6 57/BC-SNV Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương về dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/03/2019
7 11/TB-HĐNN Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự thi và thời gian ôn thi kỳ thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018. 08/03/2019
8 38/KH-SNV Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và các lớp bồi dưỡng theo Đề án năm 2019 của Sở Nội vụ. 15/02/2019
9 1110/UBND-SNV Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội quần chúng. 01/02/2019
10 935/UBND-SNV V/v kiểm tra, rà soát công tác quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCC tại cơ quan, đơn vị. 29/01/2019
11 31-QĐi/TU Quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp. 18/01/2019
12 87/SNV-QLVTLT V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm. 16/01/2019
13 56/SNV-CCVC V/v không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “Hàm” 15/01/2019
14 01/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. 09/01/2019
15 33/SNV-XDCQ V/v góp ý các dự thảo Nghị quyết của UBTVQH và Chính phủ về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã. 09/01/2019
16 6028/BNV-CCVC Về việc không thực hiện bổ nhiệm chức danh "Hàm". 10/12/2018
17 2533/QĐ-BNV Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 21/11/2018
18 1584/SNV-CCVC V/v: rà soát, đánh giá thực trạng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện, cấp phòng và phối hợp cập nhật hồ sơ CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định 02/11/2018
19 2953/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 19/10/2018
20 1499/SNV-XDCQ V/v báo cáo và chấm điểm kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. 17/10/2018
Hiển thị 1 - 20 of 113 kết quả.
của 6