VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 259/TB-SNV Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 10/09/2020
2 252/BC-SNV Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Nội vụ 07/09/2020
3 242/BC-SNV Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 27/08/2020
4 1124/SNV-VP Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 27/08/2020
5 224/BC-SNV Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 03/08/2020
6 181/BC-SNV Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành nội vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 24/06/2020
7 153/BC-SNV Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Nội vụ 04/06/2020
8 150/BC-SNV Tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025 03/06/2020
9 146/BC-SNV Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 02/06/2020
10 111/BC-SNV Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 29/04/2020
11 89/BC-SNV Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2020 27/03/2020
12 580/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BRVT 19/03/2020
13 581/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BRVT 19/03/2020
14 328-KH/TU Kế hoạch thực hiện "Năm Dân vận khóe" 2020 17/03/2020
15 72/QĐ-SNV Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh BR-VT 05/03/2020
16 64/BC-SNV Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020 của Sở Nội vụ 05/03/2020
17 59/KH-SNV Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh BR-VT 03/03/2020
18 55/BC-SNV Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 28/02/2020
19 50/KH-SNV Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 26/02/2020
20 35/BC-SNV Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2020 10/02/2020
Hiển thị 1 - 20 of 146 kết quả.
của 8