VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 580/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BRVT 19/03/2020
2 581/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BRVT 19/03/2020
3 328-KH/TU Kế hoạch thực hiện "Năm Dân vận khóe" 2020 17/03/2020
4 3696/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh BRVT 31/12/2019
5 1816/SNV-CCVC V/v thực hiện báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 31/12/2019
6 182/KH-UBND Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 25/12/2019
7 181/KH-UBND Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 25/12/2019
8 180/KH-UBND Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019. 25/12/2019
9 183/KH-UBND Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 25/12/2019
10 1782/SNV-QLVTLT Về việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê văn thư, lưu trữ và tài liêu lưu trữ. 24/12/2019
11 12378/HD-UBND Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, phân loại tập thể lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chuyên trách và người lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tô quốc, Tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội có tính chất đặc thù năm 2019 28/11/2019
12 13-HD/TU Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 18/11/2019
13 39-QĐ/TU Quy định về đánh giá xếp loại đối với cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý 18/11/2019
14 1580/SNV-QLVTLT V/v báo cáo tiến độ và kết quả việc thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở vè trước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 15/11/2019
15 1379/SNV-XDCQ Về việc báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 21/10/2019
16 1373/SNV-XDCQ V/v báo cáo và chấm điểm kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 17/10/2019
17 621/HD-SNV Hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/10/2019
18 203/TB-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ Dự án 513 và phương án xử lý vướng mắc về tuyến địa giới hành chính giữa xã Lộc An huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc 12/04/2019
19 453/SNV-CCVC V/v thực hiện báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 02/04/2019
20 57/BC-SNV Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương về dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/03/2019
Hiển thị 1 - 20 of 127 kết quả.
của 7