VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1206/SNV-VP V/v góp ý dự thảo Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 của Bộ Nội vụ. 25/09/2017
2 1134/SNV-CCVC V/v thống kê, báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức hiện có tại các cơ quan, đơn vị 14/09/2017
3 1125/SNV-CCVC Về việc hưỡng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 02 năm (2016-2017) 12/09/2017
4 1046/SNV-VP Về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị về việc giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Nội vụ. 23/08/2017
5 927/SNV-CCVC Về việc báo cáo tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 và dự toán kinh phí năm 2018. 26/07/2017
6 827/SNV-XDCQ Về việc triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 30/06/2017
7 280/KH-SNV Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2017 của Sở Nội vụ. 29/06/2017
8 808/SNV-CCVC V/v đăng ký nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị 28/06/2017
9 792/SNV-CCVC V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 63-KL/TW, 64-KL/TW, Nghị quyết 39-NQ/TW và tổng hợp số lượng tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định pháp luật. 23/06/2017
10 741/SNV-CCVC Về việc tiếp tục triển khai cập nhật và quản lý phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh. 14/06/2017
11 1520/QĐ-UBND Ban hành bảng tiêu chí tự đánh giá việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh BRVT 07/06/2017
12 221/HD-SNV Hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ tại UBND các xã, phường, thị trấn 29/05/2017
13 576/SNV-CCVC Về việc báo cáo tổng kết Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 09/05/2017
14 788/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh BRVT 03/04/2017
15 303/SNV-CCVC Về việc hướng dẫn cập nhật và quản lý phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh. 17/03/2017
16 239/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09/02/2017
17 106/SNV-VP Về việc triển khai Thông tư số 06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ 08/02/2017
18 10/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên đại bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/01/2017
19 11/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/01/2017
20 19/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 05/01/2017
Hiển thị 1 - 20 of 50 kết quả.
của 3