VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 741/SNV-CCVC Về việc tiếp tục triển khai cập nhật và quản lý phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh. 14/06/2017
22 1520/QĐ-UBND Ban hành bảng tiêu chí tự đánh giá việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh BRVT 07/06/2017
23 221/HD-SNV Hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ tại UBND các xã, phường, thị trấn 29/05/2017
24 576/SNV-CCVC Về việc báo cáo tổng kết Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 09/05/2017
25 788/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh BRVT 03/04/2017
26 303/SNV-CCVC Về việc hướng dẫn cập nhật và quản lý phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh. 17/03/2017
27 239/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09/02/2017
28 106/SNV-VP Về việc triển khai Thông tư số 06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ 08/02/2017
29 10/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên đại bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/01/2017
30 11/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/01/2017
31 19/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 05/01/2017
32 11334/UBND-SNV Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT ngày 06/10/2016 20/12/2016
33 1796/SNV-CCVC Về việc đăng ký chỉ tiêu, danh sách dự thi nâng ngạch và thăng hạng Viên chức hành chính năm 2016 - 2017. 05/12/2016
34 1535/SNV-CCVC Về việc hướng dẫn đăng ký, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 07/10/2016
35 1399/SNV-CCVC V/v báo cáo số liệu CBCCVC nghỉ hưu, thôi việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm hàng tháng 13/09/2016
36 1642/QĐ-BNV Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi năng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước 23/06/2016
37 900/SNV-CCVC Về việc sử dụng chứng chỉ Tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức. 21/06/2016
38 04/2016/TT-BNV Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo. 10/06/2016
39 1042/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 - 2020. 04/05/2016
40 1000/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2015 của các Sở, Ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. 27/04/2016
Hiển thị 21 - 40 of 62 kết quả.
của 4