VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 118/BC-SNV Báo cáo đánh giá kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của Sở Nội vụ 17/04/2018
22 509/SNV-CCVC Đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức hành chính năm 2018 17/04/2018
23 42-KH/BDVTU-BCSĐUBND Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU-BCSĐUBND giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh năm 2018 - "Năm Dân vận chính quyền" 10/04/2018
24 435/SNV-CCVC V/v báo cáo thống kê số lượng và chất lượng đội ngũ CBCC,VC năm 2017. 06/04/2018
25 2891/UBND-SNV Chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 30/03/2018
26 313/SNV-CCVC V/v báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gửi các cơ quan, đơn vị) 14/03/2018
27 57/TB-SNV Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ. 01/03/2018
28 294/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 02/02/2018
29 135/SNV-CCVC Về việc tiếp tục rà soát, đăng ký bồi dưỡng chuẩn hóa tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý 30/01/2018
30 130/SNV-CCVC V/v đăng ký chỉ tiêu và danh sách dự thi nâng ngạch công chức năm 2018. 29/01/2018
31 28/KH-SNV Kế hoạch triển khai phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2018 24/01/2018
32 19/SNV-CCVC V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Đề án Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. 09/01/2018
33 6964/BNV-TTTT Về việc thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ 29/12/2017
34 504/TB-SNV Thông báo về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 19/12/2017
35 486/TB-SNV Thông báo chức danh Lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh BRVT, nhiệm kỳ 2017-2020 12/12/2017
36 54/2017/NQ-HĐND Bãi bỏ khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố 09/12/2017
37 55/2017/NQ-HĐND Quy định định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2017
38 1505/SNV-CCVTLT Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017. 17/11/2017
39 58/SNV-HĐKTSH Về việc triển khai nội quy, đề cương, một số văn bản có liên quan, rà soát danh sách đối với công chức cấp xã tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch. 02/11/2017
40 25/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử 20/10/2017
Hiển thị 21 - 40 of 96 kết quả.
của 5