VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 19/SNV-CCVC V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Đề án Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. 09/01/2018
22 6964/BNV-TTTT Về việc thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ 29/12/2017
23 504/TB-SNV Thông báo về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 19/12/2017
24 486/TB-SNV Thông báo chức danh Lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh BRVT, nhiệm kỳ 2017-2020 12/12/2017
25 54/2017/NQ-HĐND Bãi bỏ khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố 09/12/2017
26 55/2017/NQ-HĐND Quy định định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2017
27 1505/SNV-CCVTLT Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017. 17/11/2017
28 58/SNV-HĐKTSH Về việc triển khai nội quy, đề cương, một số văn bản có liên quan, rà soát danh sách đối với công chức cấp xã tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch. 02/11/2017
29 25/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử 20/10/2017
30 2941/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế kiểm tra, sát hạch công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 18/10/2017
31 k Nội quy kỳ kiểm tra, sát hạch công chức theo Kế hoạch số 11/KH.UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/10/2017
32 1206/SNV-VP V/v góp ý dự thảo Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 của Bộ Nội vụ. 25/09/2017
33 1134/SNV-CCVC V/v thống kê, báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức hiện có tại các cơ quan, đơn vị 14/09/2017
34 1125/SNV-CCVC Về việc hưỡng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 02 năm (2016-2017) 12/09/2017
35 1046/SNV-VP Về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị về việc giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Nội vụ. 23/08/2017
36 21/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/08/2017
37 927/SNV-CCVC Về việc báo cáo tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 và dự toán kinh phí năm 2018. 26/07/2017
38 827/SNV-XDCQ Về việc triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 30/06/2017
39 280/KH-SNV Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2017 của Sở Nội vụ. 29/06/2017
40 808/SNV-CCVC V/v đăng ký nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị 28/06/2017
Hiển thị 21 - 40 of 85 kết quả.
của 5