VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
61 1796/SNV-CCVC Về việc đăng ký chỉ tiêu, danh sách dự thi nâng ngạch và thăng hạng Viên chức hành chính năm 2016 - 2017. 05/12/2016
62 1535/SNV-CCVC Về việc hướng dẫn đăng ký, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 07/10/2016
63 1399/SNV-CCVC V/v báo cáo số liệu CBCCVC nghỉ hưu, thôi việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm hàng tháng 13/09/2016
64 1642/QĐ-BNV Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi năng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước 23/06/2016
65 900/SNV-CCVC Về việc sử dụng chứng chỉ Tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức. 21/06/2016
66 04/2016/TT-BNV Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo. 10/06/2016
67 1042/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 - 2020. 04/05/2016
68 1000/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2015 của các Sở, Ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. 27/04/2016
69 113/TB-SNV Thông báo danh sách lãnh đạo chủ chốt Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016 - 2020. 31/03/2016
70 132/QĐ-SNV Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016. 31/03/2016
71 123/QĐ-SNV Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Châu Đức năm học 2015 - 2016 29/03/2016
72 104/TB-SNV Thông báo danh sách lãnh đạo chủ chốt Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021. 25/03/2016
73 09-KH/TU Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng công tác ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015" và sơ kết 05 thực hiện Quyết định 895-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh. 17/03/2016
74 08/2016/NĐ-CP Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND. 25/01/2016
75 39/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo (ông Huỳnh Thái Sơn) 14/01/2016
76 3198/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 30/12/2015
77 9755/UBND.VP Về việc chấn chỉnh việc báo cáo số liệu của các cơ quan chuyên môn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. 21/12/2015
78 2938/QĐ-UBND Quyết định về việc để ông Trương Thanh Phong thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh. 03/12/2015
79 9080/UBND-SNV V/v Triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại CBCCVC theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ 26/11/2015
80 2868/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Giám đốc Sở Nội vụ) 24/11/2015
Hiển thị 61 - 80 of 90 kết quả.
của 5