VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1139/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT 07/05/2018
2 294/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 02/02/2018
3 2941/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế kiểm tra, sát hạch công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 18/10/2017
4 21/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/08/2017
5 1520/QĐ-UBND Ban hành bảng tiêu chí tự đánh giá việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh BRVT 07/06/2017
6 788/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh BRVT 03/04/2017
7 10/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/04/2017
8 239/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09/02/2017
9 03/2017/QĐ-UBND Tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các TTHC trên địa bàn tỉnh BRVT 09/02/2017
10 19/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 05/01/2017
11 1642/QĐ-BNV Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi năng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước 23/06/2016
12 1042/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 - 2020. 04/05/2016
13 1000/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2015 của các Sở, Ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. 27/04/2016
14 132/QĐ-SNV Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016. 31/03/2016
15 123/QĐ-SNV Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Châu Đức năm học 2015 - 2016 29/03/2016
16 39/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo (ông Huỳnh Thái Sơn) 14/01/2016
17 3198/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 30/12/2015
18 2938/QĐ-UBND Quyết định về việc để ông Trương Thanh Phong thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh. 03/12/2015
19 2868/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Giám đốc Sở Nội vụ) 24/11/2015
20 2867/QĐ-UBND Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 24/11/2015
Hiển thị 1 - 20 of 28 kết quả.
của 2